Thursday, June 2, 2011

si manang pising ug ang iyang mga anak

diha tuy usa ka mama,
nga gihinganlan ug Pising.
Diha siya'y upat ka anak,
duha ka laki,
ug duha ka bayi.
Duha gyud ka par.

dihang mingdagko na ang iyang mga anak,
pirme siya nga pangutan-on sa iyang mga amiga,
kung unsa ang pili-on niya nga kurso para sa iyang mga anak.
ang iyang tubag, pareha ra gyud.

kanang si Jose, ang akong kinamaguwangan nga lalake,
kay bright man na siya kaayo,
naliwat man na siya sa akong papa,
siya mueskwela na pagkadoktor.

kanang si Juan, ang akong ikaduha nga lalake,
kay hinayon man na siya ug utok,
pero gwapo, ug maayo musulti,
liwat na siya sa akong bana,
kana siya kay magpari.

kanang si Josefa, ang akong kinamanguwangan nga babaye,
kay sakto ra man na siya ug pangutok,
pero medyo man na siya maru ug negosyante,
liwat man na siya nako,
kana siya ka kay mag maestra na siya.

kanang si Juana, nga akong kinamanghuran,
kay nag-away na man mi sa akong bana paghimo namo niya,
iyang nawong kay aslum kaayo,
unya, naglisod na man gyud mi adto pagkatawo niya,
wala kaayo na nako siya napakaon,
kana siya bogo-on,
naliwat na siya sa mama sa akong bana,
busa kana siya kay magmadre!!!

No comments:

Post a Comment