Saturday, December 31, 2011

Kalabing baya sa pinoy

Dihang naglaag-laag ako,
kini ang akong nakita,
pwerte gyud ka labing sa pinoy...

Nagsinabakay,
nag-agbayay
murag bag-ong minyo...

Kinsay ingon pobre ang pilipino?

Kada bag-ong tuig
ako makapangutana...

Kinsay ingon pobre ang pilipino?

Ngano man?
kay bisan asa nga suok sa atong nasud
adunay naninda ug pabuto,
unya dili kini siya barato...

Triangle,
libintador,
bakus ni hudas,
kwetes,
fountain...

unsahay bala,
sa pistola,
shotgun,
45, 33, ug uban pa...

kani tanan baligya,
para makapabuto sa alas doce,
sugdan ang bag-ong tuig
sa pagsunog sa kwarta...

busa,
ayaw mo pagtuo,
nga ang pilipino,
nagkalisud,
kay sunugon man gani ang kwarta...
pakapinan pa ug pila ka tudlo ug abaga...

Unya magbuot mo sa pilipino
kung unsaon niya pag-gasto
ang iyahang kwarta...

Lain nga klase sa tabanog...


Dihang padulong ko ug uli
gikan sa akong probinsiya
Mingagi ako sa SRP
ug kini akong nakita...

Usa ka tawo,
galingkod sa wheelchair,
sa likud sa usa ka pick-up,
nagkapot ug payong,
kay hadlok mainitan...

Pwerte ka kusog
ang padagan 
sa sakyanan...

Ang tawo,
pwerteng pangunit 
sa iyang payung,
kay siya murag tabanog
nga hapit nang luparon...

Hay pagka-amaw gyud...
Nindot untang tan-awon

Usa ka bag-ong klase nga tabanog,
Tawo,
galingkod sa wheelchair
gibira sa usa ka payong...

Basin mag-abot
sila sa langit
magkita ug si Mary Poppins...

Nganong barato ang manok?

Add caption

Ang manok.
Unsa ang kinabuhi sa usa ka manok?
Ang iyang inahan,
ang kinaon kemikal
 para mapugos ug pangitlog,
inig gawas sa itlog,
isulog ug kahon aron mapusa,
inig kapusa,
itangkal kuyog sa pagkadaghan nga pisu,
pakan-on ug taman,
puno sa kemikal nga makapadako,
steroids ug hormone ang kinaon,
inig abot ug kwarenta dias,
andam na nga ihawon...
Ang mga tig-pangitlog
abtan ug usa ug tungga sa tuig,
una ihawon...

Tagpila ning manuka?
Tag-kinse pesos ra...
Ngano kaha?
Sabta ninyo...


Friday, December 30, 2011

Magletson ta...

sardinas nga baboy

asa man mo padulong?

asa pa, sa inyong lamesa

Kada pista,
bunyag, kasal, haya,
pasko, bag-ong tuig ug uban pa...

Samtang ang kadaghanan kanato
nagsadya ug hudyaka,
adunay mga kaliwatan,
nga magkabulag sa ilang pinalangga...

Dili nila kagustuhan,
pero sila gipamaligya,
gi-ihaw ug giluba...

Ang letson,
simbolo sa celebrasyon,
apan sa nagkaon
nga walay kalibutan
sa giagian sa baboy una maletson....

Ang kinabuhi sa usa ka letson...
ang baktin:
ang kinaon,
 puno sa hormone,
lamaw,
ug apil pa indeksyon...
patambukon,

inig abot ug tulo ka bulan
kay ihawon
lubaon
magsiyagit intawon...

apan alang kita nga masayod
ang giagian sa baboy
anaa sa iyang dugo ug unod...

inig kaon,
bantay ta kay dala ang kasakit
sa pag-ihaw
ug sa tanang hormone....

Tara magletson ta...Maglinya ta


Mi-ingon sila,
nga ang Pinoy 
dili kamao molinya...

Mag-inilugay,
pagtaod sa ginoo sa atong ilong,
busa ang atong mga ilong kay
pislat, pangu ug lisngag....

Magkagubot,
inig tingkalawat,
inig tapos sa misa...

Pero unsa man lagi
kada kinsina,
kamao man lagi ta
maglinya
ug 
disciplina....