Saturday, December 31, 2011

Kalabing baya sa pinoy

Dihang naglaag-laag ako,
kini ang akong nakita,
pwerte gyud ka labing sa pinoy...

Nagsinabakay,
nag-agbayay
murag bag-ong minyo...

No comments:

Post a Comment