Friday, December 30, 2011

Magletson ta...

sardinas nga baboy

asa man mo padulong?

asa pa, sa inyong lamesa

Kada pista,
bunyag, kasal, haya,
pasko, bag-ong tuig ug uban pa...

Samtang ang kadaghanan kanato
nagsadya ug hudyaka,
adunay mga kaliwatan,
nga magkabulag sa ilang pinalangga...

Dili nila kagustuhan,
pero sila gipamaligya,
gi-ihaw ug giluba...

Ang letson,
simbolo sa celebrasyon,
apan sa nagkaon
nga walay kalibutan
sa giagian sa baboy una maletson....

Ang kinabuhi sa usa ka letson...
ang baktin:
ang kinaon,
 puno sa hormone,
lamaw,
ug apil pa indeksyon...
patambukon,

inig abot ug tulo ka bulan
kay ihawon
lubaon
magsiyagit intawon...

apan alang kita nga masayod
ang giagian sa baboy
anaa sa iyang dugo ug unod...

inig kaon,
bantay ta kay dala ang kasakit
sa pag-ihaw
ug sa tanang hormone....

Tara magletson ta...No comments:

Post a Comment