Saturday, December 31, 2011

Lain nga klase sa tabanog...


Dihang padulong ko ug uli
gikan sa akong probinsiya
Mingagi ako sa SRP
ug kini akong nakita...

Usa ka tawo,
galingkod sa wheelchair,
sa likud sa usa ka pick-up,
nagkapot ug payong,
kay hadlok mainitan...

Pwerte ka kusog
ang padagan 
sa sakyanan...

Ang tawo,
pwerteng pangunit 
sa iyang payung,
kay siya murag tabanog
nga hapit nang luparon...

Hay pagka-amaw gyud...
Nindot untang tan-awon

Usa ka bag-ong klase nga tabanog,
Tawo,
galingkod sa wheelchair
gibira sa usa ka payong...

Basin mag-abot
sila sa langit
magkita ug si Mary Poppins...

No comments:

Post a Comment