Friday, October 14, 2011

Nagpatabang si Sister Juana sa iyang igsuon nga si Padre Juan

Utok Pinoy Series
"Nagpatabang si Sister Juana sa iyang igsuon nga si Padre Juan"
Mugna ni Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Dihang nagkagubot na ang barrio ni Pedro
tungod sa flyover nga itukod,
si Sister Juana nga kaba-barrio ni Pedro,
nagpatabang sa iyang igsuon
nga si Padre Juan,
nga usa ka respetado nga leader sa mga kaparian...

Mao kini ang ilang istorya:
"Manoy Padre Juan,
tabangin intawon kami nga mga kamadrehan,
kay ipabaligya na lagi ang among kumbento
ni Senyor Namulitiko kay nagsinamok lagi daw me kuno,
sa iyang flyover nga proyekto...."

Sa una nga dunay mga madre nga tukuran pud ani
imo man silang gitabanggan ug wala nadayon lagi...

Nalipay si Padre Juan 
nga mingduol ang iyang pinalangga nga manghud...

"Maayo kay mingduol ka kanako,
kani nagpaila nga kamo naay taas nga paglantaw para kanako,
Kay ako usa ka leader sa mga kaparian...
Apan kung ako lang ang pabut-on 
tabangan dayon tikaw sama sa usa ka igsuon,
Pero tunggod ako ang dako-dako sa mga kaparian
 ako usa sila nga konsulta-on..."

Minglakaw si Sister Juana,
Apan wala siya makasabot sa gisulti sa iyang maguwang nga pari...

Nangutana siya sa iyang kaugalinggon?
"Supak siya sa flyover...
Pero iyang konsultaon ang uban
nga wala kasabot bahin sa flyover..."

"Lagi bugoon ko,
pero murag kasabot man pud ko ug gamay...
Nga ang Nakasabot maoy konsultaon,
dili ang Wala Kasabot ang konsultaon..."

Pero lipay gihapon kaayo
nga mingbalik sa kumbento si Sister Juana
ug sama sa una sila nagpadayon ug paabot
sa baruganan sa iyang magulang nga si Padre Juan...

Sama sa una, nakatulog nalang si Sister Juana ug pina-abot...
Ayaw pagsaba, kay basin mamata si Sister Juana...

Padayon ang tsikahay ni Senyor Namulitiko ug Frank nga Amerikano

Utok Pinoy Series
"Padayon and tsikahay ni Senyor Namulitiko ug Frank nga Amerikano"
Mugna ni Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)


Oh, ok Frank,
the World Record International TV,
alredy take movie
about my MOST USELESS PROJECT....

Ah, ok, let us continuation
our beautiful conversation....

Ok, about my plan in my barrio for many flyover....
You crazy man, always asking about PLAN,
Many plans here in my barrio:

Our specialist food is LITSI PLAN...
you know with the plenty eggs,
that is why we have plenty was died people here,
because of PLAN,
so that the reason I do not like PLAN...
because I afraid of DIE...

Because my mader who was died again
after my father was died
she said--
that faith healer saw how i will be was died again--
that in my DIE
there were plenty people
in very high place - like a bridge,
standing there and they want to speak to tell me something...
but they cannot speak- like mute but very angry...

but since you keep on INSISTENCE on PLAN...

Another plan is TOURISM PLAN...

you know, our main attraction here
is our women and children...
Many tourists come here for them..
And we made our city very tourist friendly,
you American right, even your highest official,
he recognize effort of my barrio,
he said 40% of tourism is for SEX TOURISM...

See, we give equal opportunity to tourist,
we do not discriminate to sex offender tourist,
they are tourist also,
their money is same as everybody else money,
so I say to myself,
everyone is equal under tourism...

But lately, there is SLOW DOWN
in SEX TOURISM,
because of CHILD got Killed and was died again,
I say to sex tourist,
you can PLAY with our WOMEN and CHILDREN,
any kind of PLAY,
as long as you DO NOT KILL THEM...
so that they will not be was died again and again...

You know, higher government,
very strict after child got killed,
so it scared the special sex tourist...

So, as leader of barrio,
they say I have to be flexible,
so I make a different kind of TOURISM,

I call it, FLYOVER TOURISM...

You know, we barrio leaders have regular educational field trip,
we go other countries for exposure...
One trip we go to amusement park,
with plenty roller coaster,
but because I very old and high blood,
I pray rosary that I will not die,
because I have many beautiful works at home in my barrio...

So, i come back and propose to my barrio side kicks,
and then they sign papers to show support of my project,
even if everybody else in barrio do not like project,
because they say is useless and expensive...

So I barrio leader together with my 6 sidekicks,
we make whole barrio into amusement park,
we make plenty big humps called flyovers...
put around barrio,
so that bus, jeepney, tricycle, wondercab, cars, autobus...
can go up and down the flyover...

you know so everybody can be AMUSE
when they come to my AMUSEMENT BARRIO...
especially the old peoples like me,
they will not be high blood and scared,
and will not be was died early,
it is very fun...

and plenty of tourist will come
and my barrio will get...
WORLD RECORD for:
MOST EXPENSIVE USELESS PROJECT
PROJECT WITH MOST OPPOSITION FROM PUBLIC
but also for:
MOST AMUSEMENT TOURISM PLAN...

Thursday, October 13, 2011

Ang Kagang sa Utok sa Pinoy

"Utok Pinoy 2"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Batik sa Seda)
Ang kagang
ang balay tua ilalum sa yuta,
unsa may panghitabua...
nga tua naman sa sulod
sa utok sa pinoy ning kagang-nga...

Ali mga bisdak
ug atong susihun
kining panghitabua...

Sa panahun nila ni Lapu-Lapu,
maayo ang kabutang sa mga tawu...

Ming-abot ang mga bangasun nga Katsila,
bisan sila ug gipangluba,
namalik lang gihapon ug kita nahimong mga ulipon nila...

Nagdala ug mga pare 
ug kita nanga-ilad...
ang krus ang gipasaka
ug kita nangluhod...
ang krus kung balihon,
ispada diay,
ug kita pwede dungabon...

Napildi ang mga bangason,
ug nangabot ang mga amerkanohon,
nagdala ug mga maestro,
ug usab kita nailad...
kita dili na kinahanglan mangluhod,
kay kita ang buhat kay nagsunod-sunod...

Niabot ang mga hapon,
ug ang dala kay bayoneta,
kita nangahadlok,
ug dali-dali nga mingkumbawa,
gitudlo nato ang atong mga kauban,
ug sila gipangpungutan...

Nibalik ang mga amerikano
ug kita nakat-on ug reklamo,
kay kita nagsunod-sunod nila,
pero pag-abot sa hapon, 
gibiyaan ta nila...

Mingsupak ang Pilipino,
dili na daw sila sa Amerikano...
Kinahanglan daw Pinoy na ang mag-AMO!!!
Ka wala gyud natoy swerte,
Karon kay ang gahawod kay ang mga POLITIKO!!!

Maayo pa sa panahon ni Lapu-Lapu,
karon dili lang kita MANGLUHOD,
o MAGSUNOD-SUNOD,
kita kinahanglan pa MAHADLOK
nga kita MAPUNGUTAN
sa mga bag-o nga GAMHANAN...

Pero kay dili lagi kita makasukol,
kay haklok nga mabukol,
ari na lang ta sa laing paagi MAGISUG-ISUG!!!

Busa karon ang atong kinaiya,
kay sama sa SUPAKERO:
Pirming HADLOK nga Mapasipad-an
Maun-han, Malab-wan,
Mahut-dan, Mabintaha-an...
ug ang uban pa nga mga Han!!!

Busa imbis nga ang kagang 
tua sa yuta,
mingbalhin sa utok sa Pinoy...

Duna pa tay paglaum,
kay ang kagang maningkamot man gyud
 nga makagawas sa ilalum sa yuta,
mangita ug hangin, 
ug KAHAYAG!!!

Karon ang atong panahon!!!Utok Pinoy

"Utok Pinoy 1"
Mugna  ni
 Paulina Constancia 2011
(Pastel sa Papel)

Mga sugilanong pinoy 
nga makahimuot, 
makalagot, 
ug makapugos nato 
nga maghinuklok 
sa atong mga kinaiya 
nga angay usbon 
o angay palambuon...

Tuesday, October 11, 2011

Si Senyor Namulitiko ug si Frank nga Amerikano

Utok Pinoy Series
"Si Senyor Namulitiko ug si Frank nga Amerikano"
Mugna ni Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

"Nagkagubot sa barrio ni Pedro,
kay dali-dali lagi kuno nga magtukod
ug TULAY miski WALAY SAPA...

Si Frank nga Amerikano,
kay anad lagi siya sa Amerika
nga pareha ug katunggod ang tawo,
siya mingduol sa kagamhanan...

"Mr. Namulitiko,
I observed in your barrio,
you have all these huge humps,
I am perplexed by your PLAN,
if you have some basis for your barrio,
do you have some kind of MASTER PLAN?
In the U.S., no project will get pass the people's support
and scrutiny without a MASTER PLAN..."

Mingtubag si Mr. Namulitiko:
"Excuse me, my name is Senyor Namulitiko,
only in the U.S. you can call Mr.,
here I am  most powerful,
you have to call me SENYOR,
What PLAN , you talk ABOUT?
I don't need PLAN.."

"It is my PLAN to have many HUMPS in barrio,
for World Record...
You know, new category,
MOST USELESS PROJECT,
MOST EXPENSIVE HUMPS,
MOST OPPOSITION FROM PEOPLE..."

"Philippines has many WORLD RECORD,
because I am most POWERFUL in BARRIO,
I want my BARRIO also to have WORLD RECORD,
I want WORLD to KNOW my POWER..."

"Excuse me, Mr. Frank
because WORLD RECORD PEOPLE already here,
they will take video for international tv,
especially now that there is BIG TYPHOON,
it is the section where I have to Prove
MY PROJECT IS MOST USELESS!!!"

Si Sr. Juana ug ang Bisita nga Amerikano

"Si Sr. Juana ug ang Bisita nga Amerikano"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Kahinumdum pa mo ni Sr. Juana,
ang kinamanghuran nga anak ni Nang Pising,
dili ba madre tu siya...

Kahinumdum mo nga ang ilang trabaho
kay ang pag-atiman sa mga orphan,
tigulang ug mga biniyaan sa kapalaran...

Kahinumdum mo ni Frank nga Amerikano
nga bisita ni Nang Vertudes Generosa,
mingbisita pud siya sa kombento nila ni Sr. Juana...

Nahibulong siya ngano daghan kaayo ug mga madre
nga nag-atiman sa mga biniyaan sa kapalaran...

Miingon si Frank:
"In the U.S., we have state run schools, hospitals, day cares,
and child protective services to take care of the marginalized people..."

Mingtubag si Sr. Juana:
"Yes, sir, but Philippines always want to be different,
our government cannot take care of poor people,
they are very busy taking care of themselves,
and when they get sick they come to us for help,
to ask God to take care of them also..."

"So, we very busy,
we take care of the nobody care,
we take care of the somebody who should care for nobody care..."
and when we have problem,
we go to them and all they say is
I don't care...
and that if we cannot take care
we should sell our convent..."

"My question to them is...
ok, they can have our convent,
but will they take care of the nobody who need care?
and can they take care of themselves 
when they need God when they sick and need care?

or can I be like them sir,
and just SAY, " I don't care..."

No, because I am child of God,
I always answer to their "I don't care "
is always " P.H. Care"
Please Help and Care!!!!

Si Pedro ug ang Ispisyalista sa barrio

Kahinumdum mo ni Pedro nga mag-uuma,
sa tinuod-anay pa,
dili lang siya usa ka mag-uuma,
sa ilang barrio siya ang tinuod nga KONSINSIYA.

Dihang nagkagubot ang ilang barrio
kay magtukod lagi kuno ug tulay
ang mga kadagkuan...

Mingingon si Pedro:
"Senyor, namulitiko,
nganong magtukod man mo ug tulay diha
sa akong tugkaran nga wala man nay sapa diha?"

Miingon si Namulitiko:
"Hoy ignorante nga Pedro,
wala ba ka kahibalo sa mga lab-as nga uso?
Ang uso karon sa mga ISPISYALISTA,
kay bisan WALAY SAPA,
Pwede nang tukuran ug TULAY!!!"

Mitubag si Pedro:
"Aw pasaylua gyud ko Senyor Namulitiko,
kay angkon gyud ko nga ako usa ra ka ignorante nga tawo,
dili ako ISPISYALISTA sama KANINYO...."

Maayo man kaayo mo nga mga KARPINTERO,
inyong mga ginama kay puro UNDER THE TABLE....
Maayo man kaayo mo nga mga KUSINERO,
inyong mga LUTO kay LUTONG MAKAW...
Maayo man kaayo mo nga mga BARBERO,
inyong mga TUPI kay puro SHORT CUT...

Wala gyuy makalupig sa inyong pagkamaayong laki ug ISPISYALISTA...
Tuesday, October 4, 2011

Ang unang adlaw ni Nang Pising sa Amerika

Kay lagi first time ni Nang Pising mubiyahe,
daghan ug bag-o para kaniya,
minglupad siya padulong sa Amerika.

Gisugat siya ni Bob,
nga pwerte gyung gwapuha,
gadala ug bulak nga sama kadako,
sa patay  nga korona,
gihagkan siya pag-ayo,
sa iyang swerete dili siya makatuo.

Gisakay siya sa awto nga ang ngalan  RTW,
Gipaningot si Nang Pising pag-ayo,
kay siya gidala sa disierto,
ang iyang lawas intawon gakalayo,
wala siya mag-tuo nga ang Amerika diay walay esno.

Ming-abot siya sa usa ka dako nga lugar nga kinural,
mingkalit ug abli ang pultuhan,
ug sila mingsulod sa usa ka lugar  nga dunay dako nga linaw,
galinya ang mga palasyo nga pwerte ka kuyaw.

Mingsulod sila sa balay ni Bob,
dunay dako kaayo nga swimming pool,
dunay walo ka kwarto, duha ka kusina,
duha ka sala, ug banyo nga pwerteng daghana.

Nanga-on sila sa dako nga lamesa,
nga pwerte pa gyung ta-asa
ang ilang sud-an kay puro sagbot nga hilaw,
respeto siya nga mingkaon,
iyang kuto-kuto gahungaw...


Gidala si Nang Pising sa iyang kwarto,
ang iyang kasing-kasing gaulbo-ulbo,
dili gihapon siya makatuo,
sa iyang Bob nga gwapo,
ug sa dakong swerte niya nga mingtugpo!!!

Naabot gyud si Nang Pising sa Amerika

Dili ba, gakulba hinam na kamo,
kung kinsa ang nagdala ni Nang Pising sa Amerika?

Mao kini ang sumpay sa sugilanon...

Si Nang Pising mingdagko na ang mga anak,
maayo na sila ug mga trabaho,
ang mga lalake namilyonario,
ang mga babaye nagserbisyo publico,
pero wala gyud siya mingbiya sa ilang balay,
kay alegre kaayo ang ilang mga kasilinganan.
Naa gihapon siya gapuyo ilalum sa tulay nga kilid sa sapa.

Gisige siya ug awhag sa iyang mga anak nga mubalhin,
tukuran kuno siya ug mansion nga dunay swimming pool,
anha sa kinural nga kumunidad,
diin ang iyang mga silingan kay englis paka ug mga katsila,
palitan siya ug mga awto nga gihinganlan ug RTW, volvol, ug marsidis beans,
taga-an kuno siya ug LOREX nga relo, luis bituon nga bag, purogamo nga sapatos,
chanel 7 nga perfume, gutsi nga pitaka...

Kana tanan iyang gibalibaran,
dili niya ikapuli sa iyang kawayan nga balay nga hayahay,
sa iyang mga bisdak na kumadre nga lab-as ug balita kada buntag,
sa iyang pwede ra laktong nga mga panginahanglan,
kay siya kontento sa paglantaw sa kalangitan para sa kataknaan,
sa iyang buyot,  bakya, agwa nga sinuruyan, ug kwarta nga linastikuhan.

Pero kay mingpugos gyud ang iyang mga anak nga tabangan siya,
iyang giingnan nga pwede siya mamuhunan ug usa ka negosyo.
Gisugdan siya ug usa ka internetan,
kay maoy uso sa ilang kasilinganan.

Nakat-on ug chat si Nang Pising,
kay magsige man siya ug bantay sa iyang internetan.
Tibuok adlaw dunay mga lain-lain nga lalake nga ka-chat si Nang Pising.
Hangtod dunay usa nga desidido gyud kang Nang Pising,
gi-anhi siya sa Cebu kay lagi nahigugma siya kaniya.

Tungod kay nagmingaw si Nang Pising,
siya nalingaw pud aning lakiha nga si Bob.
Nakuhaan siya ug financee visa,
ug walay panamilit sa iyang mga anak,
ming-adto sa Amerika,
kay export quality daw lagi pud siya,
sama sa iyang mga anak nga doktor, pari, madre ug maestra.

So, ang nagdala ni Nang Pising sa Amerika kay GUGMA,
dili ang iyang mga anak nga doktor, pari, madre ug maestra!!!