Tuesday, May 31, 2011

Nganong Gabula ang Kape

"Nganong Gabula and Kape"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Diha tuy usa ka amo,
kusog kaayo siya mamalikas,
Paborito niya ang mang-leche
sa iyang katabang.

"Leche kang bayhana ka-
dugay kaayo muabot ang akong kape."
Sa tibuok tuig, mao ra gyuy masulti
sa amo sa iyang katabang.

Pag-abot sa bag-ong tuig,
gipatawag sa amo ang iyang  katabang:
"Inday, mosaad ko kanimo,
nga dili nagyud tikaw balikason o lechehon,
kay magbinuotan na gyud ko."

Nagpasalamat ang katabang ug ming-ingngon:
"Ako pud sir: Musaad pud ko nimo."

Nati-nga ang amo kung unsa kaha
ang isaad sa iyang katabang niya...

Miingon si Inday:
"Kay ikaw sir,
ming saad ka kanako nga dili nako nimo balikason,
Ako pud sir,
Musaad pud ko,
Nga sukad karon pud..."

"Dili na nako luwa-an ang imong kape!!!"

Si dora ug ang ilaga

Diha tuy usa ka katabang,
nga gihi-nganlan ug Dora.

Usa kabuntag,
ang tagbalay nga Senyora na-ngabli sa frigerator,
mingkalit siya ug singgit ug kusog kaayo.
Ming-lanog sa tibuok balay:
Doooorraaaaaa!!!!

Pag-kadunggog ni Dora,
siya nagkapuliki ug dagan padung sa kusina.
Abi niya ug na-unsa ang iyang Senyora.

Ming- siga ang mata sa Senyora,
nag-gunit ug plastic nga gikan sa frigerator.
Unsa man ni Dora?
Tubag pud si Dora: Jesus Nyora, Kana ra diay imo pangutana,
Ilaga na siya Nyora.

Nalibat ang Senyora sa kasuko:
Ngano man intawon nga imo man ning gisulod sa frigerator Dora?
Sus, si Nyora, baya, murag dili makasabot...
durong katawa ni Dora kay gibugo-an kang Nyora.
Nyora pud, uy, kasayon sa imong pangutana.

Kanang ilaga, nadakpan na nako gabii.
alang-alang man ako na ilabay gabii,
ako naglang gi- refrigerate:
Aron Dili Mabaho!!!

Ang sikyo

Diha tuy usa ka sikyo,
duha kabuok iya pamilya,
ug usa kabuok iya trabaho.

Pirmi siya nga galuya,
ug anha siya sa trabaho matulog.

Usa ka hapon,
nag-inspection ang iya supervisor.

Galingkod siya sa lingkuranan,
ang iya tiil, gisang-at sa lamesa,
ug siya natulog ug naghagok,
sama sa kanunay.

Nakit-an siya sa supervisor,
ug gi-ingnan siya:
Ayaw lagi ug katulog sa imo trabaho,
kay ikaw usa ka sikyo, a-ngay ka magbantay sa lugar.

Mingtubag ang sikyo,
wala man ko matulog sir,
pataka ra man ka.

Napung-ngot nga nangutana ang supervisor:
Nag-unsa man diay kuno ka be?

Mingtubag ug diretso ang sikyo:
Di, nag-unsa pa:
Nag-piyong!!!

Ang Himatyon nga Insik / The Dying Chinaman

"Ang Himatyon nga Insik"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Ang Himatyon nga Insik

Diha tuy usa ka insik,
tigulang na siya kaayo,
ug dihang gating-nga na siya sa hospital,
iyang gisampit ang tanan niyang anak.

Luya na siya kaayo,
ug tagsa-tagsa niyang gipatawag ang iyang mga anak,
ug sila mingadto pud sa ilang amahan.

Gisampit sa luya kaayo nga tingog ang unang anak,
insik:  was eng ton, anak,
anak1: pa, dia ko pa sa imong kiliran.

Gisampit sa samot ka luya nga tingog ang ika-duha nga anak,
insik:  joh nah tan,  anak,
anak 2:  pa, dia ko pa gakupot sa imong kamot.

Gisampit sa dili na hapit ma dunngog nga tingog ang  ika-tulo nga anak,
insik: anh toh nee,  anak,
anak 3: pa, dia ko pa sa imong tiilan.

Gisampit sa mura na ug hunghung nga tinggog ang ika-upat nga anak,
insik: ab lah ham, anak,
anak 4: pa, dia ko pa ga-hapuhap sa imong agtang.

Mingkalit ug tindog ang himat-yon nga  insik,
ug ming-singgit:
Kinsa'y Bantay Atong Tindahan!!!The Dying Chinaman

There was once a Chinaman,
he was very old,
when he was dying at the hospital,
he summoned all his children.

He was very weak,
and he called each child to come and see him,
and each one of them responded.

With a very faint voice, he called his first son,
was eng ton, my son,
and the son replied, father, i am right here by your side.

With a barely audible voice, he called his second son,
jo nah tan, my son,
and the second son replied,
father, i am right here holding your hand.

With a whisper, he called his third son,
anh toh nee, my son,
and the third son replied,
father, i am right here by your footside.

Without making a sound, he called his fourth son,
ab lah ham, my son,
and the fourth son replied,
father, i am right here caressing your head.

Suddenly the dying china man got up from his bed,
and yelled,
Who then is watching the store????

Friday, May 27, 2011

ang pisi ug si juan

sa sulod sa usa ka korte:

juwes:  mister juan, nganong naa ka diri sa akong korte?
juan:   wala gyud ko masayod kung ngano senyor juwes.
juwes: ingon diri sa abagado, ikaw nadakpan nga nangawat
juan:   basta ako senyor juwes, wala koy gibuhat nga dautan, wala ko nangawat
juwes: mao ba, kay serioso kini nga kaso ang pagpangawat ,estoryahi ko sa mga panghitabo

juan:
dihang usa ka hapon,
katong pwerte kaigang,
ang akong tanang silingan,
kay nangatulog.

nagsuroy-suroy ko.

didto ko sa kasagbutan,
ug dihay usa ka kahoy,
ug diha sa kahoy,
dunay usa ka pisi nga giba-at.

pagkakita ko sa pisi,
ako kining gibubod ug gidala sa amo-a.
unya senyor juwes: sala ba kana ang makuha ug pisi?

juwes: dili kana sala juan
juan: salamat senyor juwes nga nitu-o ka kanako.
ako usa lamang ka inocente nga kabus....

juwes: time sa juan, ingon diri ikaw nangawat
juan: ambot lang ana nila senyor juwes,
basta ako nagkuha ra ko ug pisi,
unya pag-abot nako sa balay,
ang baka kay nisunod man nako,
kawat diay na, nga ang pisi ra man ako gikuha,
unya unsaon ko man na ang baka,
nga ganahan man siya nako,
ako nalang siyang gikupkup.

ako nay nitabang, senyor juwes,
ako pay kawatan ron,
daug-daugon lang gyud ming mga kabus.

ang jeepney driber ug ang pulis

Ang jeepney driber ug Ang pulis...

naa tuy driber, nga niliko, pawala sa iskina    
sa  iskina dunay pulis nga nipara sa driber    
ang pulis miingon: kita ba ka sa no left turn nga sign?
and driber miingon: o kita ko sir                  
nasuko ang pulis                                          
ug kita ka sa sign, ngano ni left turn man ka ?
ingon ang driber                                            
kita ko sa sign sir, pero wala ko kita nimo    


The jeepney driver and the policeman...

there was a jeepney driver who turned left at a corner
at the corner, there was a policeman who accosted the driver
the policeman said: did you see the no left turn sign?
the driver said: yes sir, i saw the sign
the policeman got angry
if you saw the sign, why did you turn left?
the driver said
i saw the sign sir, but i did not see you

storytelling pinoy style

pinoys love to tell stories.

as a child,
i remember  sitting at our lively dinner table,
listening for hours,
as the older folks,
told stories, jokes, anecdotes...

as a teen,
i spent endless moments chatting with friends,
outwitting each other
with the corniest jokes,
till our eyes filled with tears 
from all the laughing.

as a teacher,
our classroom was transformed,
into an academic hearth,
where students gathered around in a circle,
where nothing was sacred,
and everything was subject to "intellectual" scrutiny.

as an aspiring comedian,
(an undercover one though)
politics and religion offer an infinite source 
of controversy and issues,
that make for interesting subjects
for irreverence and discourse.

as a neophyte blogger,
i now have the chance 
to share  the stories 
that i have heard, told, retold...
and enjoyed.

stories about the pinoy.
thus, this blog, utok pinoy...