Thursday, October 13, 2011

Utok Pinoy

"Utok Pinoy 1"
Mugna  ni
 Paulina Constancia 2011
(Pastel sa Papel)

Mga sugilanong pinoy 
nga makahimuot, 
makalagot, 
ug makapugos nato 
nga maghinuklok 
sa atong mga kinaiya 
nga angay usbon 
o angay palambuon...

No comments:

Post a Comment