Thursday, October 13, 2011

Ang Kagang sa Utok sa Pinoy

"Utok Pinoy 2"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Batik sa Seda)
Ang kagang
ang balay tua ilalum sa yuta,
unsa may panghitabua...
nga tua naman sa sulod
sa utok sa pinoy ning kagang-nga...

Ali mga bisdak
ug atong susihun
kining panghitabua...

Sa panahun nila ni Lapu-Lapu,
maayo ang kabutang sa mga tawu...

Ming-abot ang mga bangasun nga Katsila,
bisan sila ug gipangluba,
namalik lang gihapon ug kita nahimong mga ulipon nila...

Nagdala ug mga pare 
ug kita nanga-ilad...
ang krus ang gipasaka
ug kita nangluhod...
ang krus kung balihon,
ispada diay,
ug kita pwede dungabon...

Napildi ang mga bangason,
ug nangabot ang mga amerkanohon,
nagdala ug mga maestro,
ug usab kita nailad...
kita dili na kinahanglan mangluhod,
kay kita ang buhat kay nagsunod-sunod...

Niabot ang mga hapon,
ug ang dala kay bayoneta,
kita nangahadlok,
ug dali-dali nga mingkumbawa,
gitudlo nato ang atong mga kauban,
ug sila gipangpungutan...

Nibalik ang mga amerikano
ug kita nakat-on ug reklamo,
kay kita nagsunod-sunod nila,
pero pag-abot sa hapon, 
gibiyaan ta nila...

Mingsupak ang Pilipino,
dili na daw sila sa Amerikano...
Kinahanglan daw Pinoy na ang mag-AMO!!!
Ka wala gyud natoy swerte,
Karon kay ang gahawod kay ang mga POLITIKO!!!

Maayo pa sa panahon ni Lapu-Lapu,
karon dili lang kita MANGLUHOD,
o MAGSUNOD-SUNOD,
kita kinahanglan pa MAHADLOK
nga kita MAPUNGUTAN
sa mga bag-o nga GAMHANAN...

Pero kay dili lagi kita makasukol,
kay haklok nga mabukol,
ari na lang ta sa laing paagi MAGISUG-ISUG!!!

Busa karon ang atong kinaiya,
kay sama sa SUPAKERO:
Pirming HADLOK nga Mapasipad-an
Maun-han, Malab-wan,
Mahut-dan, Mabintaha-an...
ug ang uban pa nga mga Han!!!

Busa imbis nga ang kagang 
tua sa yuta,
mingbalhin sa utok sa Pinoy...

Duna pa tay paglaum,
kay ang kagang maningkamot man gyud
 nga makagawas sa ilalum sa yuta,
mangita ug hangin, 
ug KAHAYAG!!!

Karon ang atong panahon!!!No comments:

Post a Comment