Friday, June 3, 2011

Kinsa kaha ang nidala ni Nang Pising sa Amerika?

"Kinsa kaha ang nidala ni Nang Pising sa Amerika?"
Mugna ni 
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Kay si Nang Pising nandagku na ang mga anak,
si Jose nga Doktor, si Juan nga Pari, si Josefa nga Maestra...
ay  dili nato kalimtan si Juana nga Madre...
karon siya libre na nga magsuroy-suroy .

Ang una niyang gi-adto kay ang Amerika,
kay ngano man?
kay matud pa niya,
export quality na ang Pinoy...
usa sa iyang mga anak ang nagdala kaniya...

Tag-ana kinsa sa upat ka anak ang iyang gi-adto sa America?
ang Doktor kaha?
ang Pari kaha?
ang Maestra kaha?
o ang Madre kaha?

Ah, ang Doktor-
pwede, kay daghan man sila ug kwarta pwede magsuroy-suroy sa Amerika,
pero lisud i-export kay dili musugot ang mga Doktor didto nga ilisan sila...

Ah, ang Pari-
pwede, kay nihit kaayo ang magpari sa Amerika,
out of stock na na sila didto sa Amerika...

Ah, ang Maestra-
pwede, kay hadlok na man ang mga tawo magmaestra sa Amerika,
hadlok man sila sa ilang estudyante,
kay dili na man ang estudyante mahadlok siga-an ug mata...

Ah, ang Madre-
pwede,  kay sama sa magpari, 
nihit pud kaayo ang magmadre sa Amerika,
hapit na na sila ma-extink....

O, kinsa kaha?
di ko mutug-an,
sa sunod na pud ninyo mahibaw-an...

No comments:

Post a Comment