Friday, June 3, 2011

Nganong Gamay ug Mata ang Insik

"Nganong Gamay ug Mata ang Insik"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Sama sa akong gisulti sa una,
ang Ginuo gamhanan kaayo,
ginama niya ang tawo sa ikapito nga adlaw.
Kumpleto ang nawong sa tawo,
pero ulahi nga gipuno ang ilong.

Busa duna nay mga mata ang tawo paghimo,
kay unsaon man nila pagkakita sa mansanas ug sa bitin sa paraiso,
kung sila mga buta, napaakan na unta sila sa bitin.

Ang estorya mao ni:
Pag-gama sa Ginoo natong tanan,
Ling-ngin ug dagko ta ug mga mata tanan,

Kay ngano man?
kay nobenta porsyento sa informatsyon nga atong makuha sa kalibutan,
gikan sa atong mga mata...
kay ngano man ana man?
kay dili musugot ang Ginoo
nga ang iyang gihaguan ug gama ug pito ka adlaw,
nga dili nato makita kining tanan,
tunggod kay nindot kaayo ang kalibutan.

Ang tanang kaliwatan sa kalibutan dagku kaayo ug mga mata...

Unya, unsa may nahitabo nga ang Insik gamay man kaayo ug mata?

Beh, explikari kuno ko...
sayon ra kana tubagon...

Ang Ginoo ang nagbuhat sa mga mata nga dagku ug linggin,
pero ang kusinero ang naghimo sa gagmay nga mata sa Insik...
ha, gamhanan diay kaayo na ang kusinero, sobra pa sa Ginoo?

Unsay gibuhat sa kusinero?
kada adlaw kung magtan-aw ka ug Insik mukaon,
ga-isa ang usa ka till sa lamesa,
and duha ka kamot nanampiling,
kada adlaw,
kada kaon,
mao nay gibuhat sa Insik...

Ang pangutana:
nganong manampiling man ang Insik?

Kung muduol ka sa insik
nga nagsaka ang tiil,
ug nanampiling,
ang giyawyaw ana kay:
LUGAW NA SAD!!!!

Ikaw bay manampiling
kada adlaw,
kada kaon,
tan-awa kung dili ba ka MA-INSIK!!!

No comments:

Post a Comment