Thursday, June 2, 2011

ang insik nga testigo

diha tuy usa ka insik,
ang iyang ngalan kay si Ahong,
gikiha siya para muhatag ug supporta para sa iyang anak.

si Ahong gi-kross-examen sa abogado:

Mr. Ahong, tinuod ba nga imo kaning anak ning bataa?
O, senyol abogado, ako kana siya anak.

Mr. Ahong, tinuod ba nga kani siyang babaye,
nga inahan sa bata, imo siyang asawa?

Senyol abogado, ako dili pwede bakak,
kay ako tuo man, buddha, dili pwede bakak,
unya kung ako bakak, wala swelte ako tindahan.
so, ako dili bakak, kana siya babaye,
dili nako siya asawa, siya ako ra uyab,
ako tinuod asawa, tua siya Tsina,
siya dili gusto ali dili,
kay laayo kaayo,
Pilipinas sa Tsina.
Pelo ako ngita man swelte,
ali ko dili Pilipinas.

Mr. Ahong,
kung ikaw duna ka nay asawa sa Tsina,
ngano nanguyab pa man ka diri?

Senyol abogado, imo pangutana sayun la tubag,
ako ali pilipinas, laayo kaayo,
ako sige tlabaho, ako kapuy ug uhaw,
kung ikaw naa ako lugal,
ikaw uhaw na kaayo,
langoy pa ka dagat, adto Tsina pala inum???

Ah, o, makasabot ko ana Mr. Ahong...
Naa lang kuy laing pangutana...
Mr. Ahong, pila man gyud ang kita sa imong tindahan kada bulan?

Senyol huwes,
ako pwede tubag mga lain pangutana,
pelo ako dili tubag ana,
kay siya senyol abogado,
dili man na siya BIR!!!

No comments:

Post a Comment