Thursday, June 2, 2011

ang waiter nga dili manghatag ug ice

diha tuy usa ka tawo nga gihinganlan ug Tikyo,
misakay siya ug barko,
daghan siyang nakasakay nga mga amigo.

niadto sila sa restaurant sa barko,
ug sila nag-inom.
sige sila ug pangayo ug ice,
pero ang waiter kay gamay ra kaayo ug ihatag.

pila na sila ka oras nag-inom,
unya sige pud sila ug pangayo ug ice.

Si Tikyo nanghulga na sa waiter,
ug kay nahadlok man ang waiter,
nihatag siya ug gamay nga ice.

Nangayo na pud si Tikyo ug ice sa waiter,
ug naghatag ug usa ka libo ka pesos para sa ice,
ug kay dako man nga kwarta ang nadawat sa waiter,
nihatag na pud siya ug gamay nga ice.

Pila na ka oras ang minglabay,
ug hinay-hinay, ug ginagmay lang,
ang ice nga gihatag sa waiter.

Nasuko na gyud si Tikyo,
Bida ba kang waitera ka,
kadalo ba nimo anang imong ice.
Nahubog naman si Tikyo,
ug ni aksyon na ug pang-ngumo,
ug iyang gikwelyuhan ang waiter:
Nganong dili man gyud ka manghatag ug ice???

Kulataha lang ko sir,
pero dili na gyud ko pwede manghatag ug ice!!!!
Ngano lagi? Sumbagon tikaw ron?
Dili na lagi pwede sir,
kay mabaho na ang patay!!!

No comments:

Post a Comment