Saturday, June 4, 2011

na doktor gyud si jose nga anak ni nang pising

si jose kay nadoktor lagi...
pero gi-unsa niya ug abot pagkadoktor,
ug unsa siya nga klase sa doktor...

matud pa ni nang pising:

bright kaayo si jose,
busa iskolar siya gikan pagkagamay hangtod pagkadaku,
nadawat siya anang iskwelahan,
nga bright kuno tanang estudyante,
ug iskolar kuno ng bayan,
kanang iskwelahan nga dunay gahubo nga istatuwa sa atubangan,
ug kada tuig mana-gan ang mga lalaki nga naghubo.

dili gyud kasabot si nang psing kung unsa ang gitudlo sa iskwelahan,
kay pagkagamay ni jose,
siya kay buotan, matinahuron ug masundanon,
katung na iskolar ng bayan na siya,
pilosopo na kaayo,
miski unsa isulti ni nang pising,
naa na gyuy ikasukli si jose,
nga pamati ni nang pising, mura ug wala na gyud  siya'y nabuhat nga insakto.

matud pa ni nang pising,
murag dili na niya anak si jose kay,
dili na daw maligo,
dili na mag-sulob ug limpyo nga sanina,
dili na mutuo sa isulti sa iyang mama ug papa,
dili na mutahod sa gobierno ug mga polotiko,
dili na musimba,
dili na musunod sa mga bala-od sa simbahan.

pero nag-lantaw lang si nang pising kay bisan nag-bag-o na si jose,
sige lang gihapon siya ug tuon,
magpulaw siya ug himo sa iyang pag-kadaghan nga projek,
sige siya ug sulat sa periodiko,
sige siya ug apil sa mga programa sa iskwelahan,
nalipay ra si nang pising kay pag-graduate ni jose,
siya gitagaan ug ribbon nga kuno siya ang pinakabright sa iskwelahan,
lisud litukon, pero mura tu ug  siomai kum lawdi ang tawag.

si jose nadoktor gyud, nalipay gyud si nang pising,
pagkadoktor niya, didto siya gidawat sa pinaknindot nga hospital,
kanang mga datu ra ang makasulod kay pwerte ka mahal.

nahimo siyang ispesialista sa pangopera:
pero mura siya ug mekaniko sa mga datu,
kana bang mag-ilis sa mga parte sa lawas nga wala malipay ang tag-iya:
mao ni iyang ginabuhat:
ang gamay ug tutoy kay padak-on,
ang daku ug tutoy kay pa-gamyon,
ang way piko ang mata kay pik-on,
ang pislat ug ilong kay patas-on,
ang lapad ug ilong kay panip-son,
ang hiwi ug ilong kay istre-ton,
ang daku ug tiyan kay pagam-yon,
ang gamay ug tiyan kay padak-on,
aw, lain na diay na, X rated na na,
wala diay nay labot,
ang papa ra diay ni jose ang ispesialista ana...

busa sikat kaayo si jose,
bisan asa ka mulingi sa siyudad,
naa iyang kodak,
tapad sa mga tawo nga:
nagpakita sa ilang iluk nga iyang gipaputi,
nagpakita sa ilang tiyan nga iyang gipahiyus,
nagpakita sa ilang mga ngabil na iyang gipalapad.

sikat kaayo siya, nga nagiskwela pa gyud siya sa sobra pa pagkaispesialista,
ug naabot  siya sa amerika,
siya ba kaha ang mingdala kang nang pising?

No comments:

Post a Comment