Wednesday, June 1, 2011

Si Inday nangita ug trabaho

Kaila na ta ni Inday,
siya gipalayas sa iyang amo,
gileche ug taman
tunggod kay maayo kaayo siya
muhimo ug kape.

Busa masulobon kaayo siya,
iyang gipasaligan ang iyang kaugalingon
nga dili na gyud siya mutrabaho sa balay.

Samtang siya namaybay sa dalan,
nakakita siya ug dako nga sign sa usa ka gate.
Mingsiga ang iyang mata sa kalipay.
Salamat ginoo, mao gyud ni ang akong gusto,
imo gyud nga gitubag ang akong pangamuyo,
mao kini ang rason nganong nibiya ko sa amo,
kay mao gyud ni ang akong damgo.

Si Inday nagdoorbell,
ug ang niabli sa pultahan,
kay nagngisi ug dako,
siya mingsulti:
Muapply ka?
ug si Inday mingtando.

Dunay mingsiyagit sa sulod sa balay,
Dooooraaaa, kinsa na ang naa sa gate?
Senyora, dunay muapply sa imoha.

Ug si Senyora nga pwerte katambok,
naghangus nga nanaug sa hagdanan nga taas.
Iyang gi-interview si Inday.
Mao kini ilang estorya:

Gusto ka muapply ug trabaho diri?
O, unta
Ingna, O, senyora
O, senyora.
Duna kay hibawan bahin ani nga trabaho.
Duna mam,
sukad bata pa ko mam, mao ni amo buhat sa balay,
kita ko sa akong mama ug papa,
pag-iskwela nako mam,
gitudluan mi ani sa among maestra,
dihang dalaga na ko mam,
sige me ug buhat ani kuyog sa akong mga higala.

Nalipay si Senyora,
kugihan diay imong mga ginikanan, maestra, ug mga higala.
Kanindot diay nimo no pagkapadako,
Maayo gyud diay ning magtubo sa probinsiya,
kay daghan ug hibaw-an.

Sige mangutana lang ko,
kahibalo gyud ka manglimpyo?
Dili senyora.

ha, nahiwi ang nawong ni senyora:
kahibalo ka manglaba?
Dili  senyora.

unsa, ming-aslum na ang nawong ni senyora:
kahibalo ka mang-utaw?
Dili senyora.

kini, napungot na gyud ang senyora:
kahibalo ka mangluto?
Dili senyora.

Mingsinggit na gyud ang senyora:
Ngano man intawon nga nangapply man ka ug trabaho diri?

Mingtubag pud si Inday nga napikon,
Ngano ba senyora, para Muchacha,
kinahanglan ba nga kahibalo
manglimpyo, manglaba, mang-utaw ug mangluto.

Kasayon ra anang Muchaha,
dili ra kana akong hibawan,
Ako Mu-chacha, Mu-tango, ug Mu-boogie pa!!!

No comments:

Post a Comment