Saturday, December 31, 2011

Kalabing baya sa pinoy

Dihang naglaag-laag ako,
kini ang akong nakita,
pwerte gyud ka labing sa pinoy...

Nagsinabakay,
nag-agbayay
murag bag-ong minyo...

Kinsay ingon pobre ang pilipino?

Kada bag-ong tuig
ako makapangutana...

Kinsay ingon pobre ang pilipino?

Ngano man?
kay bisan asa nga suok sa atong nasud
adunay naninda ug pabuto,
unya dili kini siya barato...

Triangle,
libintador,
bakus ni hudas,
kwetes,
fountain...

unsahay bala,
sa pistola,
shotgun,
45, 33, ug uban pa...

kani tanan baligya,
para makapabuto sa alas doce,
sugdan ang bag-ong tuig
sa pagsunog sa kwarta...

busa,
ayaw mo pagtuo,
nga ang pilipino,
nagkalisud,
kay sunugon man gani ang kwarta...
pakapinan pa ug pila ka tudlo ug abaga...

Unya magbuot mo sa pilipino
kung unsaon niya pag-gasto
ang iyahang kwarta...

Lain nga klase sa tabanog...


Dihang padulong ko ug uli
gikan sa akong probinsiya
Mingagi ako sa SRP
ug kini akong nakita...

Usa ka tawo,
galingkod sa wheelchair,
sa likud sa usa ka pick-up,
nagkapot ug payong,
kay hadlok mainitan...

Pwerte ka kusog
ang padagan 
sa sakyanan...

Ang tawo,
pwerteng pangunit 
sa iyang payung,
kay siya murag tabanog
nga hapit nang luparon...

Hay pagka-amaw gyud...
Nindot untang tan-awon

Usa ka bag-ong klase nga tabanog,
Tawo,
galingkod sa wheelchair
gibira sa usa ka payong...

Basin mag-abot
sila sa langit
magkita ug si Mary Poppins...

Nganong barato ang manok?

Add caption

Ang manok.
Unsa ang kinabuhi sa usa ka manok?
Ang iyang inahan,
ang kinaon kemikal
 para mapugos ug pangitlog,
inig gawas sa itlog,
isulog ug kahon aron mapusa,
inig kapusa,
itangkal kuyog sa pagkadaghan nga pisu,
pakan-on ug taman,
puno sa kemikal nga makapadako,
steroids ug hormone ang kinaon,
inig abot ug kwarenta dias,
andam na nga ihawon...
Ang mga tig-pangitlog
abtan ug usa ug tungga sa tuig,
una ihawon...

Tagpila ning manuka?
Tag-kinse pesos ra...
Ngano kaha?
Sabta ninyo...


Friday, December 30, 2011

Magletson ta...

sardinas nga baboy

asa man mo padulong?

asa pa, sa inyong lamesa

Kada pista,
bunyag, kasal, haya,
pasko, bag-ong tuig ug uban pa...

Samtang ang kadaghanan kanato
nagsadya ug hudyaka,
adunay mga kaliwatan,
nga magkabulag sa ilang pinalangga...

Dili nila kagustuhan,
pero sila gipamaligya,
gi-ihaw ug giluba...

Ang letson,
simbolo sa celebrasyon,
apan sa nagkaon
nga walay kalibutan
sa giagian sa baboy una maletson....

Ang kinabuhi sa usa ka letson...
ang baktin:
ang kinaon,
 puno sa hormone,
lamaw,
ug apil pa indeksyon...
patambukon,

inig abot ug tulo ka bulan
kay ihawon
lubaon
magsiyagit intawon...

apan alang kita nga masayod
ang giagian sa baboy
anaa sa iyang dugo ug unod...

inig kaon,
bantay ta kay dala ang kasakit
sa pag-ihaw
ug sa tanang hormone....

Tara magletson ta...Maglinya ta


Mi-ingon sila,
nga ang Pinoy 
dili kamao molinya...

Mag-inilugay,
pagtaod sa ginoo sa atong ilong,
busa ang atong mga ilong kay
pislat, pangu ug lisngag....

Magkagubot,
inig tingkalawat,
inig tapos sa misa...

Pero unsa man lagi
kada kinsina,
kamao man lagi ta
maglinya
ug 
disciplina....

Friday, October 14, 2011

Nagpatabang si Sister Juana sa iyang igsuon nga si Padre Juan

Utok Pinoy Series
"Nagpatabang si Sister Juana sa iyang igsuon nga si Padre Juan"
Mugna ni Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Dihang nagkagubot na ang barrio ni Pedro
tungod sa flyover nga itukod,
si Sister Juana nga kaba-barrio ni Pedro,
nagpatabang sa iyang igsuon
nga si Padre Juan,
nga usa ka respetado nga leader sa mga kaparian...

Mao kini ang ilang istorya:
"Manoy Padre Juan,
tabangin intawon kami nga mga kamadrehan,
kay ipabaligya na lagi ang among kumbento
ni Senyor Namulitiko kay nagsinamok lagi daw me kuno,
sa iyang flyover nga proyekto...."

Sa una nga dunay mga madre nga tukuran pud ani
imo man silang gitabanggan ug wala nadayon lagi...

Nalipay si Padre Juan 
nga mingduol ang iyang pinalangga nga manghud...

"Maayo kay mingduol ka kanako,
kani nagpaila nga kamo naay taas nga paglantaw para kanako,
Kay ako usa ka leader sa mga kaparian...
Apan kung ako lang ang pabut-on 
tabangan dayon tikaw sama sa usa ka igsuon,
Pero tunggod ako ang dako-dako sa mga kaparian
 ako usa sila nga konsulta-on..."

Minglakaw si Sister Juana,
Apan wala siya makasabot sa gisulti sa iyang maguwang nga pari...

Nangutana siya sa iyang kaugalinggon?
"Supak siya sa flyover...
Pero iyang konsultaon ang uban
nga wala kasabot bahin sa flyover..."

"Lagi bugoon ko,
pero murag kasabot man pud ko ug gamay...
Nga ang Nakasabot maoy konsultaon,
dili ang Wala Kasabot ang konsultaon..."

Pero lipay gihapon kaayo
nga mingbalik sa kumbento si Sister Juana
ug sama sa una sila nagpadayon ug paabot
sa baruganan sa iyang magulang nga si Padre Juan...

Sama sa una, nakatulog nalang si Sister Juana ug pina-abot...
Ayaw pagsaba, kay basin mamata si Sister Juana...

Padayon ang tsikahay ni Senyor Namulitiko ug Frank nga Amerikano

Utok Pinoy Series
"Padayon and tsikahay ni Senyor Namulitiko ug Frank nga Amerikano"
Mugna ni Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)


Oh, ok Frank,
the World Record International TV,
alredy take movie
about my MOST USELESS PROJECT....

Ah, ok, let us continuation
our beautiful conversation....

Ok, about my plan in my barrio for many flyover....
You crazy man, always asking about PLAN,
Many plans here in my barrio:

Our specialist food is LITSI PLAN...
you know with the plenty eggs,
that is why we have plenty was died people here,
because of PLAN,
so that the reason I do not like PLAN...
because I afraid of DIE...

Because my mader who was died again
after my father was died
she said--
that faith healer saw how i will be was died again--
that in my DIE
there were plenty people
in very high place - like a bridge,
standing there and they want to speak to tell me something...
but they cannot speak- like mute but very angry...

but since you keep on INSISTENCE on PLAN...

Another plan is TOURISM PLAN...

you know, our main attraction here
is our women and children...
Many tourists come here for them..
And we made our city very tourist friendly,
you American right, even your highest official,
he recognize effort of my barrio,
he said 40% of tourism is for SEX TOURISM...

See, we give equal opportunity to tourist,
we do not discriminate to sex offender tourist,
they are tourist also,
their money is same as everybody else money,
so I say to myself,
everyone is equal under tourism...

But lately, there is SLOW DOWN
in SEX TOURISM,
because of CHILD got Killed and was died again,
I say to sex tourist,
you can PLAY with our WOMEN and CHILDREN,
any kind of PLAY,
as long as you DO NOT KILL THEM...
so that they will not be was died again and again...

You know, higher government,
very strict after child got killed,
so it scared the special sex tourist...

So, as leader of barrio,
they say I have to be flexible,
so I make a different kind of TOURISM,

I call it, FLYOVER TOURISM...

You know, we barrio leaders have regular educational field trip,
we go other countries for exposure...
One trip we go to amusement park,
with plenty roller coaster,
but because I very old and high blood,
I pray rosary that I will not die,
because I have many beautiful works at home in my barrio...

So, i come back and propose to my barrio side kicks,
and then they sign papers to show support of my project,
even if everybody else in barrio do not like project,
because they say is useless and expensive...

So I barrio leader together with my 6 sidekicks,
we make whole barrio into amusement park,
we make plenty big humps called flyovers...
put around barrio,
so that bus, jeepney, tricycle, wondercab, cars, autobus...
can go up and down the flyover...

you know so everybody can be AMUSE
when they come to my AMUSEMENT BARRIO...
especially the old peoples like me,
they will not be high blood and scared,
and will not be was died early,
it is very fun...

and plenty of tourist will come
and my barrio will get...
WORLD RECORD for:
MOST EXPENSIVE USELESS PROJECT
PROJECT WITH MOST OPPOSITION FROM PUBLIC
but also for:
MOST AMUSEMENT TOURISM PLAN...

Thursday, October 13, 2011

Ang Kagang sa Utok sa Pinoy

"Utok Pinoy 2"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Batik sa Seda)
Ang kagang
ang balay tua ilalum sa yuta,
unsa may panghitabua...
nga tua naman sa sulod
sa utok sa pinoy ning kagang-nga...

Ali mga bisdak
ug atong susihun
kining panghitabua...

Sa panahun nila ni Lapu-Lapu,
maayo ang kabutang sa mga tawu...

Ming-abot ang mga bangasun nga Katsila,
bisan sila ug gipangluba,
namalik lang gihapon ug kita nahimong mga ulipon nila...

Nagdala ug mga pare 
ug kita nanga-ilad...
ang krus ang gipasaka
ug kita nangluhod...
ang krus kung balihon,
ispada diay,
ug kita pwede dungabon...

Napildi ang mga bangason,
ug nangabot ang mga amerkanohon,
nagdala ug mga maestro,
ug usab kita nailad...
kita dili na kinahanglan mangluhod,
kay kita ang buhat kay nagsunod-sunod...

Niabot ang mga hapon,
ug ang dala kay bayoneta,
kita nangahadlok,
ug dali-dali nga mingkumbawa,
gitudlo nato ang atong mga kauban,
ug sila gipangpungutan...

Nibalik ang mga amerikano
ug kita nakat-on ug reklamo,
kay kita nagsunod-sunod nila,
pero pag-abot sa hapon, 
gibiyaan ta nila...

Mingsupak ang Pilipino,
dili na daw sila sa Amerikano...
Kinahanglan daw Pinoy na ang mag-AMO!!!
Ka wala gyud natoy swerte,
Karon kay ang gahawod kay ang mga POLITIKO!!!

Maayo pa sa panahon ni Lapu-Lapu,
karon dili lang kita MANGLUHOD,
o MAGSUNOD-SUNOD,
kita kinahanglan pa MAHADLOK
nga kita MAPUNGUTAN
sa mga bag-o nga GAMHANAN...

Pero kay dili lagi kita makasukol,
kay haklok nga mabukol,
ari na lang ta sa laing paagi MAGISUG-ISUG!!!

Busa karon ang atong kinaiya,
kay sama sa SUPAKERO:
Pirming HADLOK nga Mapasipad-an
Maun-han, Malab-wan,
Mahut-dan, Mabintaha-an...
ug ang uban pa nga mga Han!!!

Busa imbis nga ang kagang 
tua sa yuta,
mingbalhin sa utok sa Pinoy...

Duna pa tay paglaum,
kay ang kagang maningkamot man gyud
 nga makagawas sa ilalum sa yuta,
mangita ug hangin, 
ug KAHAYAG!!!

Karon ang atong panahon!!!Utok Pinoy

"Utok Pinoy 1"
Mugna  ni
 Paulina Constancia 2011
(Pastel sa Papel)

Mga sugilanong pinoy 
nga makahimuot, 
makalagot, 
ug makapugos nato 
nga maghinuklok 
sa atong mga kinaiya 
nga angay usbon 
o angay palambuon...

Tuesday, October 11, 2011

Si Senyor Namulitiko ug si Frank nga Amerikano

Utok Pinoy Series
"Si Senyor Namulitiko ug si Frank nga Amerikano"
Mugna ni Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

"Nagkagubot sa barrio ni Pedro,
kay dali-dali lagi kuno nga magtukod
ug TULAY miski WALAY SAPA...

Si Frank nga Amerikano,
kay anad lagi siya sa Amerika
nga pareha ug katunggod ang tawo,
siya mingduol sa kagamhanan...

"Mr. Namulitiko,
I observed in your barrio,
you have all these huge humps,
I am perplexed by your PLAN,
if you have some basis for your barrio,
do you have some kind of MASTER PLAN?
In the U.S., no project will get pass the people's support
and scrutiny without a MASTER PLAN..."

Mingtubag si Mr. Namulitiko:
"Excuse me, my name is Senyor Namulitiko,
only in the U.S. you can call Mr.,
here I am  most powerful,
you have to call me SENYOR,
What PLAN , you talk ABOUT?
I don't need PLAN.."

"It is my PLAN to have many HUMPS in barrio,
for World Record...
You know, new category,
MOST USELESS PROJECT,
MOST EXPENSIVE HUMPS,
MOST OPPOSITION FROM PEOPLE..."

"Philippines has many WORLD RECORD,
because I am most POWERFUL in BARRIO,
I want my BARRIO also to have WORLD RECORD,
I want WORLD to KNOW my POWER..."

"Excuse me, Mr. Frank
because WORLD RECORD PEOPLE already here,
they will take video for international tv,
especially now that there is BIG TYPHOON,
it is the section where I have to Prove
MY PROJECT IS MOST USELESS!!!"

Si Sr. Juana ug ang Bisita nga Amerikano

"Si Sr. Juana ug ang Bisita nga Amerikano"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Kahinumdum pa mo ni Sr. Juana,
ang kinamanghuran nga anak ni Nang Pising,
dili ba madre tu siya...

Kahinumdum mo nga ang ilang trabaho
kay ang pag-atiman sa mga orphan,
tigulang ug mga biniyaan sa kapalaran...

Kahinumdum mo ni Frank nga Amerikano
nga bisita ni Nang Vertudes Generosa,
mingbisita pud siya sa kombento nila ni Sr. Juana...

Nahibulong siya ngano daghan kaayo ug mga madre
nga nag-atiman sa mga biniyaan sa kapalaran...

Miingon si Frank:
"In the U.S., we have state run schools, hospitals, day cares,
and child protective services to take care of the marginalized people..."

Mingtubag si Sr. Juana:
"Yes, sir, but Philippines always want to be different,
our government cannot take care of poor people,
they are very busy taking care of themselves,
and when they get sick they come to us for help,
to ask God to take care of them also..."

"So, we very busy,
we take care of the nobody care,
we take care of the somebody who should care for nobody care..."
and when we have problem,
we go to them and all they say is
I don't care...
and that if we cannot take care
we should sell our convent..."

"My question to them is...
ok, they can have our convent,
but will they take care of the nobody who need care?
and can they take care of themselves 
when they need God when they sick and need care?

or can I be like them sir,
and just SAY, " I don't care..."

No, because I am child of God,
I always answer to their "I don't care "
is always " P.H. Care"
Please Help and Care!!!!

Si Pedro ug ang Ispisyalista sa barrio

Kahinumdum mo ni Pedro nga mag-uuma,
sa tinuod-anay pa,
dili lang siya usa ka mag-uuma,
sa ilang barrio siya ang tinuod nga KONSINSIYA.

Dihang nagkagubot ang ilang barrio
kay magtukod lagi kuno ug tulay
ang mga kadagkuan...

Mingingon si Pedro:
"Senyor, namulitiko,
nganong magtukod man mo ug tulay diha
sa akong tugkaran nga wala man nay sapa diha?"

Miingon si Namulitiko:
"Hoy ignorante nga Pedro,
wala ba ka kahibalo sa mga lab-as nga uso?
Ang uso karon sa mga ISPISYALISTA,
kay bisan WALAY SAPA,
Pwede nang tukuran ug TULAY!!!"

Mitubag si Pedro:
"Aw pasaylua gyud ko Senyor Namulitiko,
kay angkon gyud ko nga ako usa ra ka ignorante nga tawo,
dili ako ISPISYALISTA sama KANINYO...."

Maayo man kaayo mo nga mga KARPINTERO,
inyong mga ginama kay puro UNDER THE TABLE....
Maayo man kaayo mo nga mga KUSINERO,
inyong mga LUTO kay LUTONG MAKAW...
Maayo man kaayo mo nga mga BARBERO,
inyong mga TUPI kay puro SHORT CUT...

Wala gyuy makalupig sa inyong pagkamaayong laki ug ISPISYALISTA...
Tuesday, October 4, 2011

Ang unang adlaw ni Nang Pising sa Amerika

Kay lagi first time ni Nang Pising mubiyahe,
daghan ug bag-o para kaniya,
minglupad siya padulong sa Amerika.

Gisugat siya ni Bob,
nga pwerte gyung gwapuha,
gadala ug bulak nga sama kadako,
sa patay  nga korona,
gihagkan siya pag-ayo,
sa iyang swerete dili siya makatuo.

Gisakay siya sa awto nga ang ngalan  RTW,
Gipaningot si Nang Pising pag-ayo,
kay siya gidala sa disierto,
ang iyang lawas intawon gakalayo,
wala siya mag-tuo nga ang Amerika diay walay esno.

Ming-abot siya sa usa ka dako nga lugar nga kinural,
mingkalit ug abli ang pultuhan,
ug sila mingsulod sa usa ka lugar  nga dunay dako nga linaw,
galinya ang mga palasyo nga pwerte ka kuyaw.

Mingsulod sila sa balay ni Bob,
dunay dako kaayo nga swimming pool,
dunay walo ka kwarto, duha ka kusina,
duha ka sala, ug banyo nga pwerteng daghana.

Nanga-on sila sa dako nga lamesa,
nga pwerte pa gyung ta-asa
ang ilang sud-an kay puro sagbot nga hilaw,
respeto siya nga mingkaon,
iyang kuto-kuto gahungaw...


Gidala si Nang Pising sa iyang kwarto,
ang iyang kasing-kasing gaulbo-ulbo,
dili gihapon siya makatuo,
sa iyang Bob nga gwapo,
ug sa dakong swerte niya nga mingtugpo!!!

Naabot gyud si Nang Pising sa Amerika

Dili ba, gakulba hinam na kamo,
kung kinsa ang nagdala ni Nang Pising sa Amerika?

Mao kini ang sumpay sa sugilanon...

Si Nang Pising mingdagko na ang mga anak,
maayo na sila ug mga trabaho,
ang mga lalake namilyonario,
ang mga babaye nagserbisyo publico,
pero wala gyud siya mingbiya sa ilang balay,
kay alegre kaayo ang ilang mga kasilinganan.
Naa gihapon siya gapuyo ilalum sa tulay nga kilid sa sapa.

Gisige siya ug awhag sa iyang mga anak nga mubalhin,
tukuran kuno siya ug mansion nga dunay swimming pool,
anha sa kinural nga kumunidad,
diin ang iyang mga silingan kay englis paka ug mga katsila,
palitan siya ug mga awto nga gihinganlan ug RTW, volvol, ug marsidis beans,
taga-an kuno siya ug LOREX nga relo, luis bituon nga bag, purogamo nga sapatos,
chanel 7 nga perfume, gutsi nga pitaka...

Kana tanan iyang gibalibaran,
dili niya ikapuli sa iyang kawayan nga balay nga hayahay,
sa iyang mga bisdak na kumadre nga lab-as ug balita kada buntag,
sa iyang pwede ra laktong nga mga panginahanglan,
kay siya kontento sa paglantaw sa kalangitan para sa kataknaan,
sa iyang buyot,  bakya, agwa nga sinuruyan, ug kwarta nga linastikuhan.

Pero kay mingpugos gyud ang iyang mga anak nga tabangan siya,
iyang giingnan nga pwede siya mamuhunan ug usa ka negosyo.
Gisugdan siya ug usa ka internetan,
kay maoy uso sa ilang kasilinganan.

Nakat-on ug chat si Nang Pising,
kay magsige man siya ug bantay sa iyang internetan.
Tibuok adlaw dunay mga lain-lain nga lalake nga ka-chat si Nang Pising.
Hangtod dunay usa nga desidido gyud kang Nang Pising,
gi-anhi siya sa Cebu kay lagi nahigugma siya kaniya.

Tungod kay nagmingaw si Nang Pising,
siya nalingaw pud aning lakiha nga si Bob.
Nakuhaan siya ug financee visa,
ug walay panamilit sa iyang mga anak,
ming-adto sa Amerika,
kay export quality daw lagi pud siya,
sama sa iyang mga anak nga doktor, pari, madre ug maestra.

So, ang nagdala ni Nang Pising sa Amerika kay GUGMA,
dili ang iyang mga anak nga doktor, pari, madre ug maestra!!!

Friday, September 30, 2011

Pista sa Parokya ni Padre Juan

Alegre kaayo ang pista,
sa Parokya ni Padre Juan,
ang patron kay si San Miguel,
ang santo ug ang brown nga botelya.

Daghan ug kalihukan,
rayna-rayna, diskoral,
pabuto ug kwetes,
paninda,
ug sugal:
sama sa roleta,
itsa itsa ug sinsiyo,
tag-an tag-an ug numero,
baraha, pusil-pusil,
shot-shot ug bola,
ug uban pa,
mura ug casino sa gawas sa simbahan.

Diha tuy usa ka tawo nga naninda,
iyang ngalan kay si Nong Honorio,
daghan kaayo ug mingduol,
kay kuno barato ang iyang mga baligya:
imported nga shampoo, lotion, conditioner, body wash.
Mahal kuno ni kaayo kung paliton sa tindahan.

Dihay bata nga nangutana:
"Ngano man nga barato man na?
Expired na no?"

Mingtubag si Nong Honorio:
"Dili ni expired uy,
Bag-o gyud ning deliver,
kahinumdum mo sa grocery nga nasunog gahapon,
samtang nagdinaganay ang mga tawo,
samtang gitabang sa mga bombero,
and mga tindera ug tindero,
Nitabang pud sila ug panghipos,
NAG-IYAHAY PUD SILA UG PANGAWAT!!!

Nitubag ang bata:
"Dili ka kuyawan ana Nong Honorio,
ang imong baligya kay kinawat,
unya imong gibaligya sa tugkaran sa simbahan,
basin ka KILATAN ana Nong Honorio,
ug GABA-AN!!!"

Mingkalit ug KILAT,
ug nakuyawan, nga naglagot si Nong Honorio:
"Ug dili ka mopalit,
ayaw na lang ug daghang sulti,
IMO PA KONG PA KONSENSIYAHON!!!"

Maayo gyud Mosermon si Padre Juan

"Maayo gyud Mosermon si Padre Juan"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)
Kay si Padre Juan nailhan na sa mga kaparian,
daghan ug seminarista nga na-assign didto kaniya...
Gitudluan niya ang mga bag-ong tubo nga pari
kung unsaaon pagsermon...

Ang paborito nga sermon ni Padre Juan
kay kabahin sa mga balaod sa gobiernyo,
kabahin sa katungod sa tawo,
kabahin sa  iyang panlawasnong mga buhat....
murag man to ug bahin sa ph care,
basta duna gyud tuy letter h...

Busa kay pari lagi kuno siya,
ang iyang tanan nga sermon
bahin sa pagsupak sa pag-gamit ug pills, condom, iud, injectible ug uban pa...

Bisan ug haya, ang patay hisgutan nga dili mag-condom,
bisan ug bunyag, ang bag-ong tawo hisgutan ang IUD,
bisan ug first communion, hisgutan ang  sex edukesyon,
bisan ug pista, hisgutan ang aborsyon,
bisan ug last rites sa himatyon, hisgutan kabahin sa same sex nga kaminyuon,
bisan ug nagbisita ug masakiton, hisgutan ang dili pag-inum ug pills,
bisan ug gradwesyon, hisgutan ug birth control nga indeksyon

Usa ka adlaw,
dunay usa ka babaye nga buntis,
nga mingduol kang Padre Juan,
malipayon kaayo siya nga mingbalita :
"Padre, nabuntis na gyud ko nimo!!!
Lipay kaayo ko."

Nahilaw si Padre Juan,
ug gipadaplin ug estorya ang babaye:
"Virginia, ayaw pagsaba diha,
Ngano man , intawon nga nabuntis man taka?
Nga ga-IUD ka, ga- INJECTIBLE pa,
Dili man gyud unta ka MABUNTIS!!!"

Nagkatawa si Virginia:
"Padre Juan, dili lagi unta ko madutlan,
kay armado ko sa IUD ug INJECTIBLE,
pero sa sige nakong paminaw sa imong sermon,
NADUTLAN GYUD KO!
Nituo ko nimo, kay maayo man kaayo ka musulti,
akong GIPATANG-TANG ang akong IUD,
ug akong GIPAUNDANG ang akong INJECTIBLE."

Suko kaayo si Padre Juan:
"Wala ka nabuang Virginia,
katong tanan nakong gisulti sa sermon,
para ra to sa mga NAMIMBA ug mga SEMINARISTA....
WALA TAY LABOT ADTO!!!"

Nganong Respetado si Nang Vertudes Generosa

"Nganong Respetado si Nang Vertudes Generosa"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Diha tuy usa ka Manang,
respetado kaayo siya sa ilang barangay.

Ang iyang ngalan kay si Nang Vertudes Generosa,

Sa ilang barangay, siya konsehala;
Sa ilang kapilya, siya hermana;
Sa ilang asosasyon, siya presidenta;
Sa ilang balay, siya ang hefa de casa;

Busa daghan kaayo ug tawo gaadtuan sa ilang balay,
Sige siya ug hikay,
Daghan ug kalingawan sa ilang balay,
karaoke, computer games, majong, baraha, hantak,
inum, ug sugal dili gyud magbulag.

Daghan kaayo ug mga gaandar nga aplayansis:
air-con, fregider, tv, computer, karaoke machine,
washing machine, microwave, toaster, electric stove,
tanan, nganli ninyo naa na sa balay ni Nang Vertudes Generosa.

Usa ka adlaw dunay siya'y usa ka bisita,
ang iyang ngalan kay si Frank nga Amerikano,
ug siya naglingo-lingo.

"My god Vertudes Generosa,
You must be paying so much for your electric bills?"

Mingtubag si Nang Vertudes Generosa:

"No Frank, I pay almost zero,
because, my son, very smart,
topnotcher in electrical engineering exam,
then he work in electrical company,
he know very well how to connect electricity from electric post."

"So, he said me, Mama Vertudes Generosa,
after you very good mother to me,
very good example of good works,
you send me best school,
I topnotcher, I good job,
I pay back to you,
I use all my knowledge,
to help you,
that you no longer need to pay electricity."

"My son, very smart,
he help everybody in community,
he teach everybody,
HOW TO STEAL ELECTRICITY!!!"

"Now, I'm very famous here,
everybody like me,
I give FREE ELECTRICITY  to everybody:
to kapilya, to basketball court, to diskoral,
to all my friends, even my enemies,
to all my neighbors."

"Because my name is Nang Vertudes,
I am very virtues,
and my second name is Generosa,
I am very generous!!!

Andam si Inocencia nga nanganak

Diha tuy usa ka nars,
ang iyang ngalan kay Inocencia,
nagtrabaho siya sa ospital sa gobierno,
wala siya'y daghang saba,
trabaho lang siya,
walay ikareklamo ang iyang mga kauban.

Pagsugod niya ug trabaho sa ospital,
kay buntis na siya ug usa ka bulan.
Pagka-abot sa iyang tiyan sa siyam ka bulan,
nanganak na siya sa ospital.

Pag-gawas niya sa ospital,
wala gyud siya'y nabayran.

Nahibulong ang iyang mga amiga,
maayo na ba diay ang ospital sa gobierno karon,
nga kumpleto na diay sa gamit unya libre pa gyud.

Mingkatawa pagdako si Inocencia:
"unsay kumpleto gud...
Dili uy!!!"

"Ang ospital sa gobierno,
mao lang gihapon,
walay mga gamit,
unya ug manganak ka,
magdala ka ug imong:
maskara, gunting, betadine,
gauze, tambal, dagum ug hilo,
ug uban pa..

Kabalo na man ko ani,
naa gud ko sa ospital trabaho.
Ang akong gibuhat,
nangandam gyud ko,
samtang gapatak ang mga bulan sa akong tiyan,
Ako pud, ang akong mga kinahanglanon sa pag-panganak,
Ako pug nga GIHINAY-HINAYAN ug KAWAT!!!

Di, Libre ko TANAN!!!

Thursday, September 29, 2011

Ang Tiya nga tua sa Amerika

Diha tuy usa ka Tiya,
sa Pilipinas siya ming-biya,
Diha siya puyo sa Amerika,
ang mga pag-umangkon sa Pilipinas kay sobra ka pinalangga.

Ang kinabuhi sa Tiya sa Amerika,
mag-kinamot ug laba,
mag-lakaw padung sa opisina,
magsige ug putol ug coupon sa periodiko,
para ibayad sa grocery pang kunsumo,
sa sulod sa balay mag sweater ug maghabul,
kay dili mag-heater inig winter,
hapit nalang maghubo,
kay dili mag-aircon inig summer,
para mag tigum ang kwarta ug mapadala,
sa mga pag-umangkon nga pinalangga.

Ang kinabuhi sa mga pag-umangkon sa Pilipinas,
dunay labandera nga ang pag-laba di makina,
magsakay ug awto miski walay trabaho,
mag-kaon sa restaurant ug sila di-Vino,
gabaga ang credit card ibayad sa mga bisyo,
mag-aircon tibuok adlaw,
ug mag-sweater tunggod sa katug-naw,
kay daghan kaayo ug kwarta,
pinadala sa Tiya nga tua sa Amerika.

Ang tiya sa Amerika,
nagpakabuang ug trabaho;
Ang mga pagumangkon sa Pilipinas,
nagpahayahay pag-ayo ug gabisyo.

Ang Lola ug ang litson

Diha tuy usa ka Lola,
pwerete niyang tambuka,
pirme siya ug simba,
kada pamahaw dili mudu-ngan sa pamilya
kay ma late na kuno siya sa misa.

Kada adlaw si Lola dili mudungan ug kaon,
kay tinago litson ang kinaon.
Usa ka adlaw nibalos na gyud ang litson,
kay ang Lola gi-alta prisyon.

Si Tonio ug ang espesyal nga sabaw

Diha tuy usa ka bata,
ang iyang ngalan kay si Cording,
Aduna siya'y project sa iskwelahan,
padad-on sila ug bukog sa usa ka hayop.

Nagpatabang siya sa kusinera nga si Binang,
ug nakadakop sila ug ilaga.
Gipabukalan ni Binang,
sa sulod sa usa ka dako kaayo nga kaldero.


Ming-naog si Binang,
ug gibiya-an ang iyang  gitak-ang.

Mingsaka ang hardinero nga si Tonio,
pagkakita niya nga dunay gitak-ang,
pero wala ang kusinera nga si Binang,
Dali-dali gyud siya nga nag-sukad
sa dako nga bandihado,
ug nagdinalo gyud
nga minghigop sa pinabukalan nga sabaw.

Pagbalik ni Binang,
diha pa si Tonio,
dako kaayong sing-git ni Binang,
nganong imo man nang gihilabtan ang akong giluto?

Nagkatawa si Tonio ug ming-ingon,
Ako ra gani gitilawan...
Unsa man to nga klase sa sabaw?
Nagkatawa si Binang ug ming-ingon,
Special nga sabaw, para sa mga dalo!!!

Ang Gulayan ni Pedro

Utok Pinoy Series
"Ang Gulayan ni Pedro"
Mugna ni Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Kay si Pedro lagi usa man ka mag-uuma,
aduna siya'y gulayan.
Kada adlaw siya nananum, nanghinlo, 
namisbis sa iyang mga gulay.

Duna siya'y silingan nga gihinganlan ug Banday,
ug kada adlaw si Banday ga-opisina sa iyang lamesa,
ug ang majong gi sige pag-ukay
Kada adlaw tua kang Pedro nagsige  ug pangayo ug gulay.

Kung unsa'y ani ni Pedro,
Bisan ug ang gulay nalanday,
duna'y porsyento si Banday.

Mangihatagon kaayo si Pedro,
Pero usa ka-adlaw gipul-an na gayod siya ug ming-ingon,
Banday, husto na nang sige ug pangayo ug gulay.
Aduna man kay kamot, palihoka sab na aron ka makakaon.

Lagot kaayong mingtubag si Banday,
Maayo na lang nang mangayo ko nimo ug gulay,
hay lasbi akong kawaton!!!

Ang Manok ni Pedro


Utok Pinoy Series
"Ang Manok ni Pedro"
Mugna ni Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Si Pedro kay mag-uuma man lagi,
nagalima pud siya ug mga manok,
daghan siya ug mga manok,
nga kusog kaayo mangitlog...

Pero sukad ni abot ang ilang bag-o nga silingan,
panagsa nalang mangitlog,
hangtud dili na gyud mangitlog.

Ang iyang silingan nga gihinganlan ug Simo,
pirme lang nga anaa sa balay,
gatulu-ga, gakanta-kanta, gahapuhap sa iyang manok,
gasayaw-sayaw ug nagpahayahay.

Dili kasabot si Pedro giunsa ni Simo,
nga hayahay kaayo ug kinabuhi,
pero amigo gihapon sila.

Samtang si Pedro gauma, si Simo gapakatawa,
Samtang si Pedro gaalima sa iyang mga hayupan, Si Simo gaduyan,
Samtang si Pedro gipaningot, si Simo gapahumot...

Walay reklamo si Pedro, ug padayon ilang pagkaamigo,
padulong na ang birthday ni Simo,
ug iyang giingnan si Simo nga maghikay siya para kang Simo,
ug iya kunong ihawon ang iyang tanang manok nga dili magitlog,
para sa hikay sa birhtday ni Simo.

Malipayon kaayong nagsulti si Pedro,
sa iyang halad para kang Simo,
apan nakurat si Pedro,
kay  naguol man si Simo,
sa pagkadungog niya nga ihawon ni Pedro ang iyang mga manok.

Bay Pedro, daghan kaayong salamat sa imong giplano nga hikay.
Apan, paghikay lang ug lain,
ayaw lang nang manok.

Nainsulto si Pedro sa pagbalibad ni Simo.
Paita gud ana bay, Ngano man gyud dili man ka ug manok?

Si Simo, mingtubag,
Kung ihawon nimo ang imong mga manok,
Dili na ko makakawat ug itlog!!!

Monday, June 6, 2011

Napari gyud si Juan nga anak ni Nang Pising

"Napari gyud si Juan nga anak ni Nang Pising"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Si Juan, nga hinayon ug utok,
pero gwapo ug maayo musulti,
kay napari gyud siya.

Tana mangadto ta sa  simbahan ni Padre Juan...
didto siya 'ma-assign' sa usa ka layu nga probinsiya,
apan siya nakapahimo ug daku kaayo nga simbahan.

Gi-unsa man niya pagbuhat ni-ani?
aw, kay gwapo man siya,
daghan ang muduol niya,
kasagaran gwapa,
pero daghan pud ang  gwapahon...

Unya, unsa may labot ani sa iyang daku nga simbahan?
aw, kay maayo man siya musulti,
iyang gisugdan ang rayna-rayna sa iyang parokya...

Ang mga bata, daga, ug tigulang,
iyang gihatagan ug higayon,
nga mahimong rayna sa usa ka gingharian
o sige, rayna sa usa ka gingraynahan...

Unya, gi-unsa man ug daku sa simbahan?
aw, kay ang usa ka gingraynahan diri sa yuta,
dili man pwede nga daghan ug rayna,
ang pinakadaghan ug tiket nga mabaligya,
maoy mahimong rayna sa parokya ug usa ka tuig.

Dili kamo mutuo,
pero daghan diay nga tawo nga gusto mahimong rayna;
naay tulo ka klase nga rayna:
kung gamay nga rayna, kay gitawag ug prinsisita;
kung daga nga rayna, kay gitawag ug mutya,
kung tigulang nga rayna, gitawag ug hermana mayor...

Pero usa  ka butang ang pareha nila,
wala silay dugo nga harianon o raynahanon;
pero daghan sila ug kwarta,
nga makapalit sila ug daghan nga tiket,
nga kung sila ang pinakadaghan ug mapalit,
ang parokya, mahimo nilang gingraynahan...

Aw, naa pa diay usa ka butang nga pareha sila,
kung ang tawo kay nindot na ug pamati sa kaugalingon,
kinahanglan pa ba mamalit ug gingraynahan aron mahimong rayna???
nakasabot ba ta???

Pero sige na lang,
basta para sa simbahan buhaton ang tanan;
daghan gyud ug nakwarta si Padre Juan,
nakapahimo siya ug daku nga simbahan,
basketaball court, kumbento, multi-purpose hall,
daycare, clinic, playground, garden, banyo...
nganli ninyo, napabuhat na na ni Padre Juan...
napa-airkon man gani niya ang simbahan,
bisan wala pa muabot ang koryente sa ilang parokya...

Naay mingbisita sa iyang parokya,
ug mingsulti:
grabe, padre juan, pagkanindot gyud sa imong parokya,
angayan ka gyud nga paserokan,
aron ang tanan natong parokya mu-asenso sama diri...

Naa lang koy ipangutana nimo padre juan,
kinsa man na silang mga babaye nga nagpasu-pasu,
nagwara-wara nga kuntudo make-up, gwantes nga taas, high heel, long gown,
nagbabay-babay nga nag-kapa, nag-kurona, ug nagdala ug septer???
ahhhh, ahhhh
aw, sila diay....
aw, nangut-kot si Padre Juan sa iyang ulo,
ug nauwaw mura ug bata,
aw, aw, aw, sila na ang mga narayna sa una!!!

Saturday, June 4, 2011

na doktor gyud si jose nga anak ni nang pising

si jose kay nadoktor lagi...
pero gi-unsa niya ug abot pagkadoktor,
ug unsa siya nga klase sa doktor...

matud pa ni nang pising:

bright kaayo si jose,
busa iskolar siya gikan pagkagamay hangtod pagkadaku,
nadawat siya anang iskwelahan,
nga bright kuno tanang estudyante,
ug iskolar kuno ng bayan,
kanang iskwelahan nga dunay gahubo nga istatuwa sa atubangan,
ug kada tuig mana-gan ang mga lalaki nga naghubo.

dili gyud kasabot si nang psing kung unsa ang gitudlo sa iskwelahan,
kay pagkagamay ni jose,
siya kay buotan, matinahuron ug masundanon,
katung na iskolar ng bayan na siya,
pilosopo na kaayo,
miski unsa isulti ni nang pising,
naa na gyuy ikasukli si jose,
nga pamati ni nang pising, mura ug wala na gyud  siya'y nabuhat nga insakto.

matud pa ni nang pising,
murag dili na niya anak si jose kay,
dili na daw maligo,
dili na mag-sulob ug limpyo nga sanina,
dili na mutuo sa isulti sa iyang mama ug papa,
dili na mutahod sa gobierno ug mga polotiko,
dili na musimba,
dili na musunod sa mga bala-od sa simbahan.

pero nag-lantaw lang si nang pising kay bisan nag-bag-o na si jose,
sige lang gihapon siya ug tuon,
magpulaw siya ug himo sa iyang pag-kadaghan nga projek,
sige siya ug sulat sa periodiko,
sige siya ug apil sa mga programa sa iskwelahan,
nalipay ra si nang pising kay pag-graduate ni jose,
siya gitagaan ug ribbon nga kuno siya ang pinakabright sa iskwelahan,
lisud litukon, pero mura tu ug  siomai kum lawdi ang tawag.

si jose nadoktor gyud, nalipay gyud si nang pising,
pagkadoktor niya, didto siya gidawat sa pinaknindot nga hospital,
kanang mga datu ra ang makasulod kay pwerte ka mahal.

nahimo siyang ispesialista sa pangopera:
pero mura siya ug mekaniko sa mga datu,
kana bang mag-ilis sa mga parte sa lawas nga wala malipay ang tag-iya:
mao ni iyang ginabuhat:
ang gamay ug tutoy kay padak-on,
ang daku ug tutoy kay pa-gamyon,
ang way piko ang mata kay pik-on,
ang pislat ug ilong kay patas-on,
ang lapad ug ilong kay panip-son,
ang hiwi ug ilong kay istre-ton,
ang daku ug tiyan kay pagam-yon,
ang gamay ug tiyan kay padak-on,
aw, lain na diay na, X rated na na,
wala diay nay labot,
ang papa ra diay ni jose ang ispesialista ana...

busa sikat kaayo si jose,
bisan asa ka mulingi sa siyudad,
naa iyang kodak,
tapad sa mga tawo nga:
nagpakita sa ilang iluk nga iyang gipaputi,
nagpakita sa ilang tiyan nga iyang gipahiyus,
nagpakita sa ilang mga ngabil na iyang gipalapad.

sikat kaayo siya, nga nagiskwela pa gyud siya sa sobra pa pagkaispesialista,
ug naabot  siya sa amerika,
siya ba kaha ang mingdala kang nang pising?

Friday, June 3, 2011

Unsa ang sulod sa grocery cart sa Pinoy

pinoy nga naa sa  pilipinas                              pinoy nga naa sa  abroad

hunt's tomato ketchup                                     jufran banana ketchup
A-1 sauce                                                        rufina patis
lasagna, spaghetti pasta                                    lucky me
knorr swiss seasoning                                     mama sita mix
hereford's corned beef                                     purefoods corned beef
caviar                                                              ginamus ug dayok (tina-i sa isda)
jiffy peanut butter                                            lily's peanut butter
t-bone steak                                                     tiil sa baboy (para adobo ug humba)
brocolli, asparagus,cauliflower                        kangkong, batong, ampalaya
grapes, strawberry                                           lanzones, chico, atis, santol, tamarindo
krainer, hungarian sausage                              tocino, chorizo, tapa
bumble bee pink salmon                                  senyorita, 555 sardines
macadamia nuts                                               kornik, nagaraya, boy bawang
m & m, kitkat                                                   choc nut, flat tops, goya
clinique, shisiedo                                              eskinol, extraderm, chin chun su
herbal essence                                                  palmolive, sunsilk


mao kini ang grocery list sa pinoy,

kung naa sa pilipinas,
dili mukaon ug pagkaon nga pinoy,
kay kuno  baduy ug barat.

kung ang pinoy naa sa abroad,
mo drive ug layo,
magbus, magtrain, maglakaw,
bahala na
ug maligsan,
mainitan,
mayatakan,
matugnawan,

basta lang makapalit,
sa iyang mga gitagamtam,
nga sa una kay  baduy ug barat!!!

hala!! sabta na ninyo!!
kay ako naglibog gyud akong ulo!!!                                        

ang bag-o nga taxi driver

diha tuy usa ka kotsero,
nga gihinganlan ug noy tinong,
ang iyang pasada diha sa tabuan,
pila na siya ka tuig nga kotsero,
kada adlaw,
badhas badhas siya sa tabuan.

ang iyang ambisyon,
usa ka adlaw mahimo siyang taxi driver,
kay gipulan na siya sa baho sa bulad,
gusto na siya magdrive ug awto,
kanang humot,
dili mangihi,
dili malibang,
ug dili kihanglan latuson para mudagan.

nagpatudlo siya ug drive sa usa pud ka kotsero,
nga nahimo nang taxi driver.
dihang kahibalo na siya modrive,
nanamilit na siya sa iyang kabayo nga si brownie nga itum ug kolor,
nihilak siya ug luha nga sama kadagko sa mais (sweet corn nga variety),
dayong lingngo nga walay balikay.

ni-apply siya ug trabaho,
sa garahe diin gatrabaho ang iyang amigo,
kato bang nagtudlo ni Noy Tinong ug drive.

pag-abot niya sa opisina,
linggaw kaayo siya...
kay aircon,
humot,
limpyo...

gi-interview si Noy Tinong ug kadali ra kaayo sa tag-iya,
nga sige ug tabon sa iyang ilong,
wala pa na human ang interview
gibalibaran siya.

nagpakiluoy ang iyang amigo sa tag-iya,
ug gidawat na lang si Noy Tinong.

galinya ang tanan nga yellow taxi,
bag-o, humot, ug sinaw.
iyang gipangita ang taxi para iya,
wala sa parking lot,
tua daw sa likod...

natinuod na ang damgo ni Noy Tinong,
nagdrive na gyud siya ug taxi,
pero ngano naguol man siya...

kay bag-o lagi nga driver,
hinay-hinay ang iyang pagdrive,
nihunong siya atbang ug sign,
ug hinay-hinay nga nisulod sa dalan.

diha sa pagsulod niya,
gipitohan dayon sa batan-on nga pulis,
naa sila sa tunga sa dalan,
ug na trapik na hinuon.

na-ngisog ang batan-on nga pulis,
ug dayong gi-insulto si Noy Tinong:
Dili ba ka kabalo mo basa???

Kabalo, uy!!!
Mao bitaw nga segurado gyud ko nga nisulod diri,
kay maoy gisulti sa sign,
sa tanang awto nga gadagan sa dalan,
para ako ra gyud ni nga sign,
dili ba, ang gisulti sa imong sign kay:
DO NOT ENTER.

Dili Ba diay DO NOT ang akong TAXI,
Dili Ba diay
ang pasabot sa DO NOT ENTER,
kay...
DO NOT ray maka ENTER!!!

nganong nakuyapan si lola tikling

atong ila-ilahon ang lola ni Baby Girl,
siya usa sa anak ni nang Pising,
siya bitaw tu si josefa,
ang maestra ug math,
pwerte siya kaniwang,
busa, ang ang-ga niya kay Tikling.

so si Lola Tikling
na-abtan na  ug usa ka bulan sa canada,
siya sitenta anyos na,
unya siya ang gipabantay kang Baby Girl
kay ang anak ni Lola Tikling tulo kabuok ang trabaho.

so si Lola Tikling,
Kada adlaw,
siya intawon mubang-ngon
para muatiman kang Baby Girl:
magpatutoy,
magligo,
mag-ilis ug lampin.

Timan-i ninyo,
maestra baya si Lola Tikling sa una.
Busa, sa pagtapus sa tryentay uno ka adlaw,
nagyawyaw na siya.

Peste neng Canadaha ni,
Mao ning yati nga naretire na gani ta pagkamaestra,
kwatrenta  ta ka tuig inatiman ug bata sa uban,
napreso man hinuon ko aning bugnaw nga tangkal,
makagawas man lang gani ko aning akong tangkal ug domingo,
may pa mang iro kay kada adlaw pagawson para mangihi.

Usa pa ka butang, sa Cebu,
sige kug kaon ug preskong isda ug gulay,

diri si Canada ang akong kinaon adlaw-adlaw,
kay di lata nga isda nga naay picture sa iring,
kay mao ray mapalit sa akong pension pagkamaestra sa pilipinas,
kay si inday ang tanang kwarta gibayad sa balay,
kay nagpalit man ug bag-ong balay sa Canada.

Sige ug padungog-dungog,
ug pamusdak sa beberon si Lola Tikling,
busa dihang naglong weekend sa Canada,
nilupad sila ni Lola Tikling paingon sa Las Vegas.

Ang una nilang gibuhat niadto ug all you can eat.
Sige ug kaon si Lola Tikling,
naglisod siya ug ginhawa,
hangtod nakuyapan,
pagdala sa ospital,
gipalingkod ra siya kay puno man ang emergency room,
kay turista siya, wala siya gi-atiman sa mga doktor.

Paglingkod ni Lola Tikling,
ilang gipaluagan ang iyang sanina aron makaginhawa,
tinuod nakaginhawa na siya dayon,
kay nangatagak ang BULSITA SA SUD-AN!!!
Mao diay nga Nakuyapan si Lola Tikling!!!
Nangupit diay ug sud-an...

Ang Lola ug ang iyang Bag-ong Apo

"Ang Lola ug ang iyang Bag-ong Apo"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Diha tuy usa ka Lola,
gipletehan sa iyang anak nga Nars 
nga nag-Caregiver sa canada,
kay siya daw ang mag-yaya
sa iyang bag-ong apo nga natawo sa Canada...

Pag-abot niya sa canada,
gipabunyagan ang iyang apo,
ug gihinganlan ug Baby Girl,
gidungan na lang ang hikay 
sa iyang ika sitenta nga birthday.

Daghan kaayong mga bisita,
mga caregiver nga staff 
sa iyang anak sa trabaho,
gialirungan ang baby
nga gihinganlan ug Baby Girl.

Pwerte nilang pag-dayig ni Baby Girl,
ka cute!
ka nindot sa iyang mga mata!
ka taas sa iyang ilong!
ka pino niya ug buhok!
ka hamis sa iyang kutis!

Samtang nagsulti sila,
naminaw ra ang lola,
apan nikalit ug guho gikan sa ilang likod...

Unsay cute gud,
ka siga anag mata,
ka lis-ngag anag ilong,
ka kaging anag buhok,
ka butihon ana,
Mura man na ug ilagang panot!!!

Kamo gyud,
natigulang na lang mo,
BAKAKON LANG GIHAPON MO!

Kinsa kaha ang nidala ni Nang Pising sa Amerika?

"Kinsa kaha ang nidala ni Nang Pising sa Amerika?"
Mugna ni 
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Kay si Nang Pising nandagku na ang mga anak,
si Jose nga Doktor, si Juan nga Pari, si Josefa nga Maestra...
ay  dili nato kalimtan si Juana nga Madre...
karon siya libre na nga magsuroy-suroy .

Ang una niyang gi-adto kay ang Amerika,
kay ngano man?
kay matud pa niya,
export quality na ang Pinoy...
usa sa iyang mga anak ang nagdala kaniya...

Tag-ana kinsa sa upat ka anak ang iyang gi-adto sa America?
ang Doktor kaha?
ang Pari kaha?
ang Maestra kaha?
o ang Madre kaha?

Ah, ang Doktor-
pwede, kay daghan man sila ug kwarta pwede magsuroy-suroy sa Amerika,
pero lisud i-export kay dili musugot ang mga Doktor didto nga ilisan sila...

Ah, ang Pari-
pwede, kay nihit kaayo ang magpari sa Amerika,
out of stock na na sila didto sa Amerika...

Ah, ang Maestra-
pwede, kay hadlok na man ang mga tawo magmaestra sa Amerika,
hadlok man sila sa ilang estudyante,
kay dili na man ang estudyante mahadlok siga-an ug mata...

Ah, ang Madre-
pwede,  kay sama sa magpari, 
nihit pud kaayo ang magmadre sa Amerika,
hapit na na sila ma-extink....

O, kinsa kaha?
di ko mutug-an,
sa sunod na pud ninyo mahibaw-an...

Nganong Gamay ug Mata ang Insik

"Nganong Gamay ug Mata ang Insik"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Sama sa akong gisulti sa una,
ang Ginuo gamhanan kaayo,
ginama niya ang tawo sa ikapito nga adlaw.
Kumpleto ang nawong sa tawo,
pero ulahi nga gipuno ang ilong.

Busa duna nay mga mata ang tawo paghimo,
kay unsaon man nila pagkakita sa mansanas ug sa bitin sa paraiso,
kung sila mga buta, napaakan na unta sila sa bitin.

Ang estorya mao ni:
Pag-gama sa Ginoo natong tanan,
Ling-ngin ug dagko ta ug mga mata tanan,

Kay ngano man?
kay nobenta porsyento sa informatsyon nga atong makuha sa kalibutan,
gikan sa atong mga mata...
kay ngano man ana man?
kay dili musugot ang Ginoo
nga ang iyang gihaguan ug gama ug pito ka adlaw,
nga dili nato makita kining tanan,
tunggod kay nindot kaayo ang kalibutan.

Ang tanang kaliwatan sa kalibutan dagku kaayo ug mga mata...

Unya, unsa may nahitabo nga ang Insik gamay man kaayo ug mata?

Beh, explikari kuno ko...
sayon ra kana tubagon...

Ang Ginoo ang nagbuhat sa mga mata nga dagku ug linggin,
pero ang kusinero ang naghimo sa gagmay nga mata sa Insik...
ha, gamhanan diay kaayo na ang kusinero, sobra pa sa Ginoo?

Unsay gibuhat sa kusinero?
kada adlaw kung magtan-aw ka ug Insik mukaon,
ga-isa ang usa ka till sa lamesa,
and duha ka kamot nanampiling,
kada adlaw,
kada kaon,
mao nay gibuhat sa Insik...

Ang pangutana:
nganong manampiling man ang Insik?

Kung muduol ka sa insik
nga nagsaka ang tiil,
ug nanampiling,
ang giyawyaw ana kay:
LUGAW NA SAD!!!!

Ikaw bay manampiling
kada adlaw,
kada kaon,
tan-awa kung dili ba ka MA-INSIK!!!