Thursday, June 2, 2011

si dora ug ang mga buak nga plato

si Dora kay padayon nga nagtrabaho
sa balay ni senyora nga tambok.

Matud pa ni dora,
Si senyora ganahan kaayo na siya mukaon,
nga miski ang mga plato kung diin siya gikan,
dal-on na niya sa iyang balay.
Si senyora murag naay koleksyon
sa mga plato nga iyang nakaunan,
naa gani litrato sa lugar diin siya mingkaon,
ug kining tanan gidisplay sa usa ka dako nga itager.

Pinangga ni senyora ang iyang plato nga koleksyon.
usa kabuntag, sama sa kada buntag,
si senyora nagha-ngak nga nanaug sa hagdan,
ug mingkalit na pud ug singgit...
Doooorraaaaa!!!!
Kinsa ang nakabuak sa akong mga plato???

Si Dora kay dali-daling mingduol kang senyora,
ug siya malipayon kaayong mingtubag,
Ako ang nakabuak sa  imong mga plato senyora!

Ang senyora kay pwerteng sukua,
ngano man imo man intawon ning gibuak?

Si Dora mingkatawa,
Hay Senyora, ayaw nalang diha ug kasuko,
maayo gani, nitug-an na ko nga ako ang nakabuak,
hay lasbi wala tikaw ingna!!!

No comments:

Post a Comment