Tuesday, October 11, 2011

Si Pedro ug ang Ispisyalista sa barrio

Kahinumdum mo ni Pedro nga mag-uuma,
sa tinuod-anay pa,
dili lang siya usa ka mag-uuma,
sa ilang barrio siya ang tinuod nga KONSINSIYA.

Dihang nagkagubot ang ilang barrio
kay magtukod lagi kuno ug tulay
ang mga kadagkuan...

Mingingon si Pedro:
"Senyor, namulitiko,
nganong magtukod man mo ug tulay diha
sa akong tugkaran nga wala man nay sapa diha?"

Miingon si Namulitiko:
"Hoy ignorante nga Pedro,
wala ba ka kahibalo sa mga lab-as nga uso?
Ang uso karon sa mga ISPISYALISTA,
kay bisan WALAY SAPA,
Pwede nang tukuran ug TULAY!!!"

Mitubag si Pedro:
"Aw pasaylua gyud ko Senyor Namulitiko,
kay angkon gyud ko nga ako usa ra ka ignorante nga tawo,
dili ako ISPISYALISTA sama KANINYO...."

Maayo man kaayo mo nga mga KARPINTERO,
inyong mga ginama kay puro UNDER THE TABLE....
Maayo man kaayo mo nga mga KUSINERO,
inyong mga LUTO kay LUTONG MAKAW...
Maayo man kaayo mo nga mga BARBERO,
inyong mga TUPI kay puro SHORT CUT...

Wala gyuy makalupig sa inyong pagkamaayong laki ug ISPISYALISTA...
No comments:

Post a Comment