Tuesday, October 4, 2011

Naabot gyud si Nang Pising sa Amerika

Dili ba, gakulba hinam na kamo,
kung kinsa ang nagdala ni Nang Pising sa Amerika?

Mao kini ang sumpay sa sugilanon...

Si Nang Pising mingdagko na ang mga anak,
maayo na sila ug mga trabaho,
ang mga lalake namilyonario,
ang mga babaye nagserbisyo publico,
pero wala gyud siya mingbiya sa ilang balay,
kay alegre kaayo ang ilang mga kasilinganan.
Naa gihapon siya gapuyo ilalum sa tulay nga kilid sa sapa.

Gisige siya ug awhag sa iyang mga anak nga mubalhin,
tukuran kuno siya ug mansion nga dunay swimming pool,
anha sa kinural nga kumunidad,
diin ang iyang mga silingan kay englis paka ug mga katsila,
palitan siya ug mga awto nga gihinganlan ug RTW, volvol, ug marsidis beans,
taga-an kuno siya ug LOREX nga relo, luis bituon nga bag, purogamo nga sapatos,
chanel 7 nga perfume, gutsi nga pitaka...

Kana tanan iyang gibalibaran,
dili niya ikapuli sa iyang kawayan nga balay nga hayahay,
sa iyang mga bisdak na kumadre nga lab-as ug balita kada buntag,
sa iyang pwede ra laktong nga mga panginahanglan,
kay siya kontento sa paglantaw sa kalangitan para sa kataknaan,
sa iyang buyot,  bakya, agwa nga sinuruyan, ug kwarta nga linastikuhan.

Pero kay mingpugos gyud ang iyang mga anak nga tabangan siya,
iyang giingnan nga pwede siya mamuhunan ug usa ka negosyo.
Gisugdan siya ug usa ka internetan,
kay maoy uso sa ilang kasilinganan.

Nakat-on ug chat si Nang Pising,
kay magsige man siya ug bantay sa iyang internetan.
Tibuok adlaw dunay mga lain-lain nga lalake nga ka-chat si Nang Pising.
Hangtod dunay usa nga desidido gyud kang Nang Pising,
gi-anhi siya sa Cebu kay lagi nahigugma siya kaniya.

Tungod kay nagmingaw si Nang Pising,
siya nalingaw pud aning lakiha nga si Bob.
Nakuhaan siya ug financee visa,
ug walay panamilit sa iyang mga anak,
ming-adto sa Amerika,
kay export quality daw lagi pud siya,
sama sa iyang mga anak nga doktor, pari, madre ug maestra.

So, ang nagdala ni Nang Pising sa Amerika kay GUGMA,
dili ang iyang mga anak nga doktor, pari, madre ug maestra!!!

No comments:

Post a Comment