Friday, October 14, 2011

Nagpatabang si Sister Juana sa iyang igsuon nga si Padre Juan

Utok Pinoy Series
"Nagpatabang si Sister Juana sa iyang igsuon nga si Padre Juan"
Mugna ni Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Dihang nagkagubot na ang barrio ni Pedro
tungod sa flyover nga itukod,
si Sister Juana nga kaba-barrio ni Pedro,
nagpatabang sa iyang igsuon
nga si Padre Juan,
nga usa ka respetado nga leader sa mga kaparian...

Mao kini ang ilang istorya:
"Manoy Padre Juan,
tabangin intawon kami nga mga kamadrehan,
kay ipabaligya na lagi ang among kumbento
ni Senyor Namulitiko kay nagsinamok lagi daw me kuno,
sa iyang flyover nga proyekto...."

Sa una nga dunay mga madre nga tukuran pud ani
imo man silang gitabanggan ug wala nadayon lagi...

Nalipay si Padre Juan 
nga mingduol ang iyang pinalangga nga manghud...

"Maayo kay mingduol ka kanako,
kani nagpaila nga kamo naay taas nga paglantaw para kanako,
Kay ako usa ka leader sa mga kaparian...
Apan kung ako lang ang pabut-on 
tabangan dayon tikaw sama sa usa ka igsuon,
Pero tunggod ako ang dako-dako sa mga kaparian
 ako usa sila nga konsulta-on..."

Minglakaw si Sister Juana,
Apan wala siya makasabot sa gisulti sa iyang maguwang nga pari...

Nangutana siya sa iyang kaugalinggon?
"Supak siya sa flyover...
Pero iyang konsultaon ang uban
nga wala kasabot bahin sa flyover..."

"Lagi bugoon ko,
pero murag kasabot man pud ko ug gamay...
Nga ang Nakasabot maoy konsultaon,
dili ang Wala Kasabot ang konsultaon..."

Pero lipay gihapon kaayo
nga mingbalik sa kumbento si Sister Juana
ug sama sa una sila nagpadayon ug paabot
sa baruganan sa iyang magulang nga si Padre Juan...

Sama sa una, nakatulog nalang si Sister Juana ug pina-abot...
Ayaw pagsaba, kay basin mamata si Sister Juana...

No comments:

Post a Comment