Tuesday, October 4, 2011

Ang unang adlaw ni Nang Pising sa Amerika

Kay lagi first time ni Nang Pising mubiyahe,
daghan ug bag-o para kaniya,
minglupad siya padulong sa Amerika.

Gisugat siya ni Bob,
nga pwerte gyung gwapuha,
gadala ug bulak nga sama kadako,
sa patay  nga korona,
gihagkan siya pag-ayo,
sa iyang swerete dili siya makatuo.

Gisakay siya sa awto nga ang ngalan  RTW,
Gipaningot si Nang Pising pag-ayo,
kay siya gidala sa disierto,
ang iyang lawas intawon gakalayo,
wala siya mag-tuo nga ang Amerika diay walay esno.

Ming-abot siya sa usa ka dako nga lugar nga kinural,
mingkalit ug abli ang pultuhan,
ug sila mingsulod sa usa ka lugar  nga dunay dako nga linaw,
galinya ang mga palasyo nga pwerte ka kuyaw.

Mingsulod sila sa balay ni Bob,
dunay dako kaayo nga swimming pool,
dunay walo ka kwarto, duha ka kusina,
duha ka sala, ug banyo nga pwerteng daghana.

Nanga-on sila sa dako nga lamesa,
nga pwerte pa gyung ta-asa
ang ilang sud-an kay puro sagbot nga hilaw,
respeto siya nga mingkaon,
iyang kuto-kuto gahungaw...


Gidala si Nang Pising sa iyang kwarto,
ang iyang kasing-kasing gaulbo-ulbo,
dili gihapon siya makatuo,
sa iyang Bob nga gwapo,
ug sa dakong swerte niya nga mingtugpo!!!

No comments:

Post a Comment