Saturday, December 31, 2011

Nganong barato ang manok?

Add caption

Ang manok.
Unsa ang kinabuhi sa usa ka manok?
Ang iyang inahan,
ang kinaon kemikal
 para mapugos ug pangitlog,
inig gawas sa itlog,
isulog ug kahon aron mapusa,
inig kapusa,
itangkal kuyog sa pagkadaghan nga pisu,
pakan-on ug taman,
puno sa kemikal nga makapadako,
steroids ug hormone ang kinaon,
inig abot ug kwarenta dias,
andam na nga ihawon...
Ang mga tig-pangitlog
abtan ug usa ug tungga sa tuig,
una ihawon...

Tagpila ning manuka?
Tag-kinse pesos ra...
Ngano kaha?
Sabta ninyo...


No comments:

Post a Comment