Thursday, September 29, 2011

Si Tonio ug ang espesyal nga sabaw

Diha tuy usa ka bata,
ang iyang ngalan kay si Cording,
Aduna siya'y project sa iskwelahan,
padad-on sila ug bukog sa usa ka hayop.

Nagpatabang siya sa kusinera nga si Binang,
ug nakadakop sila ug ilaga.
Gipabukalan ni Binang,
sa sulod sa usa ka dako kaayo nga kaldero.


Ming-naog si Binang,
ug gibiya-an ang iyang  gitak-ang.

Mingsaka ang hardinero nga si Tonio,
pagkakita niya nga dunay gitak-ang,
pero wala ang kusinera nga si Binang,
Dali-dali gyud siya nga nag-sukad
sa dako nga bandihado,
ug nagdinalo gyud
nga minghigop sa pinabukalan nga sabaw.

Pagbalik ni Binang,
diha pa si Tonio,
dako kaayong sing-git ni Binang,
nganong imo man nang gihilabtan ang akong giluto?

Nagkatawa si Tonio ug ming-ingon,
Ako ra gani gitilawan...
Unsa man to nga klase sa sabaw?
Nagkatawa si Binang ug ming-ingon,
Special nga sabaw, para sa mga dalo!!!

No comments:

Post a Comment