Friday, September 30, 2011

Maayo gyud Mosermon si Padre Juan

"Maayo gyud Mosermon si Padre Juan"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)
Kay si Padre Juan nailhan na sa mga kaparian,
daghan ug seminarista nga na-assign didto kaniya...
Gitudluan niya ang mga bag-ong tubo nga pari
kung unsaaon pagsermon...

Ang paborito nga sermon ni Padre Juan
kay kabahin sa mga balaod sa gobiernyo,
kabahin sa katungod sa tawo,
kabahin sa  iyang panlawasnong mga buhat....
murag man to ug bahin sa ph care,
basta duna gyud tuy letter h...

Busa kay pari lagi kuno siya,
ang iyang tanan nga sermon
bahin sa pagsupak sa pag-gamit ug pills, condom, iud, injectible ug uban pa...

Bisan ug haya, ang patay hisgutan nga dili mag-condom,
bisan ug bunyag, ang bag-ong tawo hisgutan ang IUD,
bisan ug first communion, hisgutan ang  sex edukesyon,
bisan ug pista, hisgutan ang aborsyon,
bisan ug last rites sa himatyon, hisgutan kabahin sa same sex nga kaminyuon,
bisan ug nagbisita ug masakiton, hisgutan ang dili pag-inum ug pills,
bisan ug gradwesyon, hisgutan ug birth control nga indeksyon

Usa ka adlaw,
dunay usa ka babaye nga buntis,
nga mingduol kang Padre Juan,
malipayon kaayo siya nga mingbalita :
"Padre, nabuntis na gyud ko nimo!!!
Lipay kaayo ko."

Nahilaw si Padre Juan,
ug gipadaplin ug estorya ang babaye:
"Virginia, ayaw pagsaba diha,
Ngano man , intawon nga nabuntis man taka?
Nga ga-IUD ka, ga- INJECTIBLE pa,
Dili man gyud unta ka MABUNTIS!!!"

Nagkatawa si Virginia:
"Padre Juan, dili lagi unta ko madutlan,
kay armado ko sa IUD ug INJECTIBLE,
pero sa sige nakong paminaw sa imong sermon,
NADUTLAN GYUD KO!
Nituo ko nimo, kay maayo man kaayo ka musulti,
akong GIPATANG-TANG ang akong IUD,
ug akong GIPAUNDANG ang akong INJECTIBLE."

Suko kaayo si Padre Juan:
"Wala ka nabuang Virginia,
katong tanan nakong gisulti sa sermon,
para ra to sa mga NAMIMBA ug mga SEMINARISTA....
WALA TAY LABOT ADTO!!!"

No comments:

Post a Comment