Friday, September 30, 2011

Nganong Respetado si Nang Vertudes Generosa

"Nganong Respetado si Nang Vertudes Generosa"
Mugna ni
Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Diha tuy usa ka Manang,
respetado kaayo siya sa ilang barangay.

Ang iyang ngalan kay si Nang Vertudes Generosa,

Sa ilang barangay, siya konsehala;
Sa ilang kapilya, siya hermana;
Sa ilang asosasyon, siya presidenta;
Sa ilang balay, siya ang hefa de casa;

Busa daghan kaayo ug tawo gaadtuan sa ilang balay,
Sige siya ug hikay,
Daghan ug kalingawan sa ilang balay,
karaoke, computer games, majong, baraha, hantak,
inum, ug sugal dili gyud magbulag.

Daghan kaayo ug mga gaandar nga aplayansis:
air-con, fregider, tv, computer, karaoke machine,
washing machine, microwave, toaster, electric stove,
tanan, nganli ninyo naa na sa balay ni Nang Vertudes Generosa.

Usa ka adlaw dunay siya'y usa ka bisita,
ang iyang ngalan kay si Frank nga Amerikano,
ug siya naglingo-lingo.

"My god Vertudes Generosa,
You must be paying so much for your electric bills?"

Mingtubag si Nang Vertudes Generosa:

"No Frank, I pay almost zero,
because, my son, very smart,
topnotcher in electrical engineering exam,
then he work in electrical company,
he know very well how to connect electricity from electric post."

"So, he said me, Mama Vertudes Generosa,
after you very good mother to me,
very good example of good works,
you send me best school,
I topnotcher, I good job,
I pay back to you,
I use all my knowledge,
to help you,
that you no longer need to pay electricity."

"My son, very smart,
he help everybody in community,
he teach everybody,
HOW TO STEAL ELECTRICITY!!!"

"Now, I'm very famous here,
everybody like me,
I give FREE ELECTRICITY  to everybody:
to kapilya, to basketball court, to diskoral,
to all my friends, even my enemies,
to all my neighbors."

"Because my name is Nang Vertudes,
I am very virtues,
and my second name is Generosa,
I am very generous!!!

No comments:

Post a Comment