Thursday, September 29, 2011

Ang Gulayan ni Pedro

Utok Pinoy Series
"Ang Gulayan ni Pedro"
Mugna ni Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Kay si Pedro lagi usa man ka mag-uuma,
aduna siya'y gulayan.
Kada adlaw siya nananum, nanghinlo, 
namisbis sa iyang mga gulay.

Duna siya'y silingan nga gihinganlan ug Banday,
ug kada adlaw si Banday ga-opisina sa iyang lamesa,
ug ang majong gi sige pag-ukay
Kada adlaw tua kang Pedro nagsige  ug pangayo ug gulay.

Kung unsa'y ani ni Pedro,
Bisan ug ang gulay nalanday,
duna'y porsyento si Banday.

Mangihatagon kaayo si Pedro,
Pero usa ka-adlaw gipul-an na gayod siya ug ming-ingon,
Banday, husto na nang sige ug pangayo ug gulay.
Aduna man kay kamot, palihoka sab na aron ka makakaon.

Lagot kaayong mingtubag si Banday,
Maayo na lang nang mangayo ko nimo ug gulay,
hay lasbi akong kawaton!!!

No comments:

Post a Comment