Thursday, September 29, 2011

Ang Tiya nga tua sa Amerika

Diha tuy usa ka Tiya,
sa Pilipinas siya ming-biya,
Diha siya puyo sa Amerika,
ang mga pag-umangkon sa Pilipinas kay sobra ka pinalangga.

Ang kinabuhi sa Tiya sa Amerika,
mag-kinamot ug laba,
mag-lakaw padung sa opisina,
magsige ug putol ug coupon sa periodiko,
para ibayad sa grocery pang kunsumo,
sa sulod sa balay mag sweater ug maghabul,
kay dili mag-heater inig winter,
hapit nalang maghubo,
kay dili mag-aircon inig summer,
para mag tigum ang kwarta ug mapadala,
sa mga pag-umangkon nga pinalangga.

Ang kinabuhi sa mga pag-umangkon sa Pilipinas,
dunay labandera nga ang pag-laba di makina,
magsakay ug awto miski walay trabaho,
mag-kaon sa restaurant ug sila di-Vino,
gabaga ang credit card ibayad sa mga bisyo,
mag-aircon tibuok adlaw,
ug mag-sweater tunggod sa katug-naw,
kay daghan kaayo ug kwarta,
pinadala sa Tiya nga tua sa Amerika.

Ang tiya sa Amerika,
nagpakabuang ug trabaho;
Ang mga pagumangkon sa Pilipinas,
nagpahayahay pag-ayo ug gabisyo.

No comments:

Post a Comment