Thursday, September 29, 2011

Ang Lola ug ang litson

Diha tuy usa ka Lola,
pwerete niyang tambuka,
pirme siya ug simba,
kada pamahaw dili mudu-ngan sa pamilya
kay ma late na kuno siya sa misa.

Kada adlaw si Lola dili mudungan ug kaon,
kay tinago litson ang kinaon.
Usa ka adlaw nibalos na gyud ang litson,
kay ang Lola gi-alta prisyon.

No comments:

Post a Comment