Thursday, September 29, 2011

Ang Manok ni Pedro


Utok Pinoy Series
"Ang Manok ni Pedro"
Mugna ni Paulina Constancia 2011
(Watercolor nga Lapis sa Papel)

Si Pedro kay mag-uuma man lagi,
nagalima pud siya ug mga manok,
daghan siya ug mga manok,
nga kusog kaayo mangitlog...

Pero sukad ni abot ang ilang bag-o nga silingan,
panagsa nalang mangitlog,
hangtud dili na gyud mangitlog.

Ang iyang silingan nga gihinganlan ug Simo,
pirme lang nga anaa sa balay,
gatulu-ga, gakanta-kanta, gahapuhap sa iyang manok,
gasayaw-sayaw ug nagpahayahay.

Dili kasabot si Pedro giunsa ni Simo,
nga hayahay kaayo ug kinabuhi,
pero amigo gihapon sila.

Samtang si Pedro gauma, si Simo gapakatawa,
Samtang si Pedro gaalima sa iyang mga hayupan, Si Simo gaduyan,
Samtang si Pedro gipaningot, si Simo gapahumot...

Walay reklamo si Pedro, ug padayon ilang pagkaamigo,
padulong na ang birthday ni Simo,
ug iyang giingnan si Simo nga maghikay siya para kang Simo,
ug iya kunong ihawon ang iyang tanang manok nga dili magitlog,
para sa hikay sa birhtday ni Simo.

Malipayon kaayong nagsulti si Pedro,
sa iyang halad para kang Simo,
apan nakurat si Pedro,
kay  naguol man si Simo,
sa pagkadungog niya nga ihawon ni Pedro ang iyang mga manok.

Bay Pedro, daghan kaayong salamat sa imong giplano nga hikay.
Apan, paghikay lang ug lain,
ayaw lang nang manok.

Nainsulto si Pedro sa pagbalibad ni Simo.
Paita gud ana bay, Ngano man gyud dili man ka ug manok?

Si Simo, mingtubag,
Kung ihawon nimo ang imong mga manok,
Dili na ko makakawat ug itlog!!!

No comments:

Post a Comment