Tuesday, May 31, 2011

Si dora ug ang ilaga

Diha tuy usa ka katabang,
nga gihi-nganlan ug Dora.

Usa kabuntag,
ang tagbalay nga Senyora na-ngabli sa frigerator,
mingkalit siya ug singgit ug kusog kaayo.
Ming-lanog sa tibuok balay:
Doooorraaaaaa!!!!

Pag-kadunggog ni Dora,
siya nagkapuliki ug dagan padung sa kusina.
Abi niya ug na-unsa ang iyang Senyora.

Ming- siga ang mata sa Senyora,
nag-gunit ug plastic nga gikan sa frigerator.
Unsa man ni Dora?
Tubag pud si Dora: Jesus Nyora, Kana ra diay imo pangutana,
Ilaga na siya Nyora.

Nalibat ang Senyora sa kasuko:
Ngano man intawon nga imo man ning gisulod sa frigerator Dora?
Sus, si Nyora, baya, murag dili makasabot...
durong katawa ni Dora kay gibugo-an kang Nyora.
Nyora pud, uy, kasayon sa imong pangutana.

Kanang ilaga, nadakpan na nako gabii.
alang-alang man ako na ilabay gabii,
ako naglang gi- refrigerate:
Aron Dili Mabaho!!!

No comments:

Post a Comment