Tuesday, May 31, 2011

Ang sikyo

Diha tuy usa ka sikyo,
duha kabuok iya pamilya,
ug usa kabuok iya trabaho.

Pirmi siya nga galuya,
ug anha siya sa trabaho matulog.

Usa ka hapon,
nag-inspection ang iya supervisor.

Galingkod siya sa lingkuranan,
ang iya tiil, gisang-at sa lamesa,
ug siya natulog ug naghagok,
sama sa kanunay.

Nakit-an siya sa supervisor,
ug gi-ingnan siya:
Ayaw lagi ug katulog sa imo trabaho,
kay ikaw usa ka sikyo, a-ngay ka magbantay sa lugar.

Mingtubag ang sikyo,
wala man ko matulog sir,
pataka ra man ka.

Napung-ngot nga nangutana ang supervisor:
Nag-unsa man diay kuno ka be?

Mingtubag ug diretso ang sikyo:
Di, nag-unsa pa:
Nag-piyong!!!

No comments:

Post a Comment