Friday, May 27, 2011

ang pisi ug si juan

sa sulod sa usa ka korte:

juwes:  mister juan, nganong naa ka diri sa akong korte?
juan:   wala gyud ko masayod kung ngano senyor juwes.
juwes: ingon diri sa abagado, ikaw nadakpan nga nangawat
juan:   basta ako senyor juwes, wala koy gibuhat nga dautan, wala ko nangawat
juwes: mao ba, kay serioso kini nga kaso ang pagpangawat ,estoryahi ko sa mga panghitabo

juan:
dihang usa ka hapon,
katong pwerte kaigang,
ang akong tanang silingan,
kay nangatulog.

nagsuroy-suroy ko.

didto ko sa kasagbutan,
ug dihay usa ka kahoy,
ug diha sa kahoy,
dunay usa ka pisi nga giba-at.

pagkakita ko sa pisi,
ako kining gibubod ug gidala sa amo-a.
unya senyor juwes: sala ba kana ang makuha ug pisi?

juwes: dili kana sala juan
juan: salamat senyor juwes nga nitu-o ka kanako.
ako usa lamang ka inocente nga kabus....

juwes: time sa juan, ingon diri ikaw nangawat
juan: ambot lang ana nila senyor juwes,
basta ako nagkuha ra ko ug pisi,
unya pag-abot nako sa balay,
ang baka kay nisunod man nako,
kawat diay na, nga ang pisi ra man ako gikuha,
unya unsaon ko man na ang baka,
nga ganahan man siya nako,
ako nalang siyang gikupkup.

ako nay nitabang, senyor juwes,
ako pay kawatan ron,
daug-daugon lang gyud ming mga kabus.

No comments:

Post a Comment